Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis
Faktúra 84/2020 Toner do tlačiarne 152,86 s DPH 34/2020 02.06.2020 Karol UHL-UK servis, Rúbanisko III 2914/38, 984 01 Lučenec, IČO: 43590225
Faktúra 83/2020 Voda K.Supa - 5/2020 245,64 s DPH Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 217016542 01.06.2020 STVPS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
Faktúra 81/2020 Toner do tlačiarne 33,55 s DPH 32/2020 01.06.2020 Karol UHL-UK servis, Rúbanisko III 2914/38, 984 01 Lučenec, IČO: 43590225
Faktúra 82/2020 Dezinfekčné prostriedky 161,58 s DPH 33/2020 29.05.2020 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211
Faktúra 80/2020 Router 36,13 s DPH 31/2020 28.05.2020 Datex LC s.r.o., Dobroč č. 8, 985 53 Mýtna, IČO : 47748001
Faktúra 79/2020 UP - Svet škôlkára 109,30 s DPH 30/2020 25.05.2020 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., ON Člen skupiny Klett, Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35908718
Faktúra 78/2020 Oprava tlačiarne 30,38 s DPH 29/2020 25.05.2020 Karol UHL-UK servis, Rúbanisko III 2914/38, 984 01 Lučenec, IČO: 43590225
Objednávka 34/2020 Tonery do tlačiarní 152,86 s DPH 25.05.2020 Karol UHL-UK SERVIS, Rúbanisko III 2914/38, 984 01 Lučenec, IČO: 43590225 Oľga Fízeľová hospodárka školy
Objednávka 33/2020 Dezinfekčné prostriedky 161,58 s DPH 25.05.2020 TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 Oľga Fízeľová hospodárka školy
Objednávka 29/2020 Oprava tlačiarne 30,38 s DPH 20.05.2020 Karol UHL-UK SERVIS, Rúbanisko III 2914/38, 984 01 Lučenec, IČO: 43590225 Oľga Fízeľová hospodárka školy
Objednávka 31/2020 Router 36,13 s DPH 20.05.2020 Datex LC s.r.o., Dobroč č. 8, 985 53 Mýtna, IČO : 47748001 Oľga Fízeľová hospodárka školy
Objednávka 32/2020 Toner do tlačiarne 33,35 s DPH 20.05.2020 Karol UHL-UK SERVIS, Rúbanisko III 2914/38, 984 01 Lučenec, IČO: 43590225 Oľga Fízeľová hospodárka školy
Objednávka 30/2020 UP svet škôlkára 109,30 s DPH 15.05.2020 RAABE Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35908718 Oľga Fízeľová hospodárka školy
Faktúra 76/2020 Telefónne poplatky 4/2020 44,20 s DPH Zmluva o poskytovaní verejných služieb 13.05.2020 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 67, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863
Faktúra 77/2020 Vyučtovanie za plyn VO 4/2020 1 936,51 s DPH Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-05 13.05.2020 Innogy Slovensko s.r.o., Hviedzoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava, IČO : 44291809
Faktúra 70/2020 Vyučtovanie za plyn MO 4/2020 947,30 s DPH Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-05 11.05.2020 Innogy Slovensko s.r.o., Hviedzoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava, IČO : 44291809
Faktúra 75/2020 Virtuálna knižnica - 4/2020 16,56 s DPH Zmluva o poskytnutí služieb č. VK/09/09/535 11.05.2020 Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice, IČO: 43908977
Faktúra 71/2020 Prenájom VOK - 4/2020 81,72 s DPH 11.05.2020 MEPOS, s.r.o., Fiľakovská cesta, 984 01 Lučenec, IČO: 31595758
Faktúra 73/2020 Toner do tlačiarne 18,96 s DPH 27/2020 07.05.2020 Karol UHL-UK servis, Rúbanisko III 2914/38, 984 01 Lučenec, IČO: 43590225
Faktúra 74/2020 Dezinfekčné prostriedky 296,20 s DPH 28/2020 07.05.2020 Zubáčová Ľudmila, VZP Viridis, Zlatá ulička 4798, 984 01 Lučenec, IČO: 35132833
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4799
  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk, cspplc@centrum.sk - CŠPP, lhricova.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová riaditeľka školy
   • +421 047/451 18 55 - riaditeľka školy 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa 0911 941 273 - CŠPP 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • Ul. Karola Supa 48 984 03 Lučenec Dr. Herza 6 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko)
 • Fotogaléria

  • Aj keď sme sa nemohli stretávať, nezabudli sme na Vás - Dr. Herza
  • Rozlúčka - motýliky
  • Športové popoludnie motýliky
  • Motýliky doma
  • Deň otcov - Dr. Herza
  • Opäť v škole - Dr. Herza
  • Sovičky v parku
  • Takto doma pomáhame
  • Pre mamičky - 3.A -Dr. Herza
  • Ako sme v ŠKD Dr.Herza zvládli Deň Zeme počas karantény
  • Sovičky sa učia a objavujú
  • Učíme sa doma, Dr. Herza - P. C