• Informácie

    •  

      

     Spojená škola internátna, Karola Supa 48, Lučenec

      

      

     V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. § 140 ods.8 , riaditeľka školy určuje výšku finančného príspevkupre zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov bez úhrady režijných nákladov na výrobu, výdaj jedál a nápojov.

      

      

     FINANČNÉ PÁSMO  NA  NÁKUP  POTRAVÍN PODĽA VEKOVÝCH KATEGÓRIÍ STRAVNÍKOV

      s účinnosťou od 01.01.2020

      

      

      

     Materská škola /od 2 – 6 rokov/:                  Základná škola I. stupeň /od 6 – 11 rokov/:

      

     raňajky:         0,46€                           raňajky:        0,62 €

     desiata:           0,38 €                         desiata:          0,52 €

     obed:              0,90€                           obed:              1,21€

     olovrant:        0,26 €                          olovrant:       0,35€

     večera:           0,56€                           večera:           0,76€

     večera 2:        0,26€                           večera 2:        0,35€

      

      

     Základná škola II. stupeň /od 11 – 15 rokov/:         Základná škola SŠ stupeň /od 15 – 19 rokov/:

      

     raňajky:        0,67 €                          raňajky:         0,73 €

     desiata:          0,56 €                          desiata:          0,60 €

     obed:              1,30€                           obed:              1,41€

     olovrant:        0,37 €                          olovrant:        0,40€

     večera:           0,82€                           večera:            0,89€

     večera 2:        0,37€                           večera 2:         0,40€

      

      

      

      

     Zamestnanci:

      

     obed:    1,00  €      úhrada zamestnanca  

                   0,31  €                príspevok zo sociálneho fondu 

                   1,60  €      príspevok zamestnávateľa 55 %

                   ---------------------------------------------------------------------------------------------

                    2,91  €

      

     večera:  0,63 €                 úhrada zamestnanca

                   0,22 €                 príspevok zo sociálneho fondu

                   1,04 €                 príspevok zamestnávateľa  55 %

                   ---------------------------------------------------------------------------------------------

                   1,89 €                        

      

                

      

      

     Cudzí stravníci:

      

     Hradia stanovenú výšku finančných nákladov na nákup potravín podľa vekovej kategórie od 15 – 19 rokov vrátane režijných nákladov na jedno jedlo:

      

     raňajky:         0,20 €  RN

     obed:              1,50 €  RN

     večera:           1,00 €  RN

      

      

      

      

      

      

     Objednávanie a vyhlasovanie stravy pre stravníkov sa realizuje:

      

     ŠJ na ulici Karola Supa 48                         ŠJ na ulici Dr. Herza 6

      

     osobne u vedúcej ZŠS                                 osobne u vedúcej ZŠS

     na t.č. 047/43 314 59                                    na t.č. 047/ 43 252 68           

     e-mailom: jedalenzsi@centrum.sk                        

      

     Materská škola - do 8.00 hod.

     Základná škola deň vopred najneskôr do 14:00 hod.

      

      

     Úhrada za stravu sa vykonáva mesiac vopred a to do 25. dňa v mesiaci  vystavenou poštovou poukážkou alebo priamou platbou na účetSK07  8180  0000  0070  0057  8322. Stravník, u ktorého bude evidovaný nedoplatok, nebude mať povolené stravovanie v školskej jedálni.

      

      

     Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka zo stravovania svoje dieťa odhlasuje pri chorobe, odchode zo školy a pod.. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  PhDr.Lenka Hricová

                                                                                                                                                riaditeľka školy

      

      

     V Lučenci dňa 17.12.2019

      

      

      

      

                

      

     Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna

     Karola Supa 48, Lučenec

     tel.: 047/43 314 59       

     vedúca ŠJ:  Renáta Drozdová

      

     Základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátna

     Dr. Herza 6, Lučenec

     tel.: 047/43252968

     vedúca ŠJ: Jana Danišová

      

      

      

     Interná smernica o stravovaní v školskej jedálni

     _____________________________________________________________________________________________________

     Na stiahnutie - prihláška na stravovanie

      

      

      

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk
   • Ul. Karola Supa 48, 984 03 Lučenec 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa Slovakia
   • Dr. Herza 6, 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko) 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • lhricová.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová - Riaditeľka školy tel: +421 047/451 18 55
   • apoltarska.ssilc@gmail.com - Mgr. Adriana Poltárska - Zástupkyňa školy
   • cspplc@centrum.sk - Centrum CŠPP tel: 0911 941 273
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje