Prihláška na štúdium na našej škole

Vážení rodičia, prosíme, venujte vyplneniu prihlášky potrebnú pozornosť.

V prípade, ak sa nezdržiavate na adrese trvalého pobytu, napíšte, prosím, do poľa poznámka svoju korešpondenčnú adresu.

Do Spojenej školy internátnej sa prijímajú deti a žiaci na základe zdravotného znevýhodnenia - s narušenou komunikačnou schopnosťou alebo so sluchovým postihnutím (prosím označte školu - ZŠ pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou alebo ZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím). Do špeciálnej materskej školy prijímame aj deti s diagnózou PAS. Prosíme, aby ste si vopred prečítali informácie k prijímaniu detí a žiakov, ktoré sú na stránke školy v časti Prijímanie detí a žiakov.

Prosíme Vás, aby ste za účelom overenia tohto znevýhodnenia nezabudli vyplniť tlačivo súhlasu s overením alebo poskytnutím správ a odborných vyšetrení, ktoré nájdete na stránke školy v časti Prijímanie detí a žiakov. Vyplnené tlačivo môžete zaslať aj mailom (scan alebo fotografia) na adresu: zsisplc@pobox.sk alebo poštou na adresu školy, prípadne osobne vhodiť do schránky pri vchode do školy na ulici K. Supa 48. V prípade potreby môžete tento súhlas podľa vzoru - tlačiva - napísať aj ručne. Ďakujeme.

 

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:

   


  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk
   • Ul. Karola Supa 48, 984 03 Lučenec 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa Slovakia
   • Dr. Herza 6, 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko) 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • lhricová.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová - Riaditeľka školy tel: +421 047/451 18 55
   • apoltarska.ssilc@gmail.com - Mgr. Adriana Poltárska - Zástupkyňa školy
   • cspplc@centrum.sk - Centrum CŠPP tel: 0911 941 273
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje