• Asistenti učiteľa

     

    Mgr. Iveta Melicherčíková              email: imelichercikova.ssilc@gmail.com

    Mgr. Anastázia Mihályová              email: amihalyova.ssilc@gmail.com

    Anna Slatinská                                 email: aslatinska.ssilc@gmail.com

    Bc. Roman Slávik                             email: rslavik.ssilc@gmail.com

    Bc. Ľubica Šutarová                         email: lsutarova.ssilc@gmail.com

    Bc. Želmíra Domesová                     email: zdomesova.ssilc@gmail.com

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk
   • Ul. Karola Supa 48, 984 03 Lučenec 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa Slovakia
   • Dr. Herza 6, 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko) 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • lhricová.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová - Riaditeľka školy tel: +421 047/451 18 55
   • apoltarska.ssilc@gmail.com - Mgr. Adriana Poltárska - Zástupkyňa školy
   • cspplc@centrum.sk - Centrum CŠPP tel: 0911 941 273
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje