• Asistenti učiteľa

     

    Mgr. Iveta Melicherčíková              email: imelichercikova.ssilc@gmail.com

    Mgr. Anastázia Mihályová              email: amihalyova.ssilc@gmail.com

    Anna Slatinská                                 email: aslatinska.ssilc@gmail.com

    Bc. Roman Slávik                             email: rslavik.ssilc@gmail.com

    Bc. Ľubica Šutarová                         email: lsutarova.ssilc@gmail.com

    Bc. Želmíra Domesová                     email: zdomesova.ssilc@gmail.com

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk, cspplc@centrum.sk - CŠPP, lhricova.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová riaditeľka školy
   • +421 047/451 18 55 - riaditeľka školy 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa 0911 941 273 - CŠPP 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • Ul. Karola Supa 48 984 03 Lučenec Dr. Herza 6 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko)
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje