Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis
Faktúra 71/2021 Nájom VOK 3/2021 84,44 s DPH 16.04.2021 MEPOS, s.r.o., Fiľakovská cesta, 984 01 Lučenec, IČO: 31595758
Faktúra 43/2021 Potraviny 431,24 s DPH Rámcová kúpna zmluva č. 9/2020 16.04.2021 Globactive s.r.o., B.Bartóka 1048/24, 979 01 Rimavská Sobota, IČO 50562185
Faktúra 72/2021 Učebné pomôcky pre MŠ 102,00 s DPH 28/2021 16.04.2021 Materské centrum Bublinka, Jána Smreka 2, 841 08 Bratislava, IČO: 31809600
Faktúra 41/2021 Potraviny 135,40 s DPH Rámcová kúpna zmluva č. 7/2020 15.04.2021 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
Faktúra 42/2021 Potraviny 66,89 s DPH Kúpna zmluva č. 8/2020 15.04.2021 SAHNEBöHM Bratislava, spol. s.r.o., Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava, IČO: 34117792
Faktúra 40/2021 Potraviny 504,33 s DPH Rámcová kúpna zmluva č. 9/2020 13.04.2021 Globactive s.r.o., B.Bartóka 1048/24, 979 01 Rimavská Sobota, IČO 50562185
Faktúra 68/2021 Telefónne poplatky 3/2021 63,92 s DPH Zmluva o poskytovaní verejných služieb 12.04.2021 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 67, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863
Faktúra 67/2021 Virtuálna knižnica s DPH Zmluva o poskytnutí služieb č. VK/09/09/535 12.04.2021 Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice, IČO: 43908977
Faktúra 64/2021 Revízia hasiacich prístrojov 367,26 s DPH 26/2021 09.04.2021 Milan Falťan Junior, Modre zeme č. 6, 984 01 Lučenec, IČO: 34683321
Objednávka 28/2021 Učebné pomôcky pre MŠ 102,00 s DPH 09.04.2021 Materské centrum Bublinka, Jána Smreka 2, 841 08 Bratislava, IČO: 31809600 Oľga Fízeľová hospodárka školy
Faktúra 66/2021 Telefónne poplatky - 3/2021 96,32 s DPH Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 2029622317, 2029318080 a 99204249290 08.04.2021 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bartislava, IČO: 35763469
Faktúra 70/2021 Dodanie plynu MO 4/2021 775,99 s DPH Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č.: OVO2-2018/000028-06 08.04.2021 Pow-en a.s., Prievozská 48, 821 09 Bratislava, IČO: 43860125
Faktúra 69/2021 Vyučtovanie elektriny 3/2021 1 784,35 s DPH Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-04 08.04.2021 Slovenské elektrárne- energetické služby s.r.o., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 44553412
Faktúra 63/2021 BOZP za mesiac 3/2021 125,00 s DPH Zmluva č 15/2020 o poskytovaní služieb BOZP 08.04.2021 Mgr. Ladislav Kanaba, ulica Maršála Malinovského 2155/3, 984 01 Lučenec, IČO: 40616495
Faktúra 65/2021 Tonery do tlačiarní 287,71 s DPH 27/2021 08.04.2021 Karol UHL-UK servis, Rúbanisko III 2914/38, 984 01 Lučenec, IČO: 43590225
Faktúra 39/2021 Potraviny 317,90 s DPH Rámcová kúpna zmluva č. 6/2020 08.04.2021 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760532
Faktúra 38/2021 Potraviny 705,29 s DPH Rámcová kúpna zmluva č. 7/2020 08.04.2021 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
Faktúra 37/2021 Potraviny 193,47 s DPH Rámcová kúpna zmluva č. 7/2020 08.04.2021 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
Faktúra 61/2021 Signalizačné zariadenie II štvrť 2021 119,95 s DPH Nájomná zmluva 06.04.2021 SPIN plus, spol. s.r.o., Lazovná 62, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36053261
Faktúra 60/2021 Ochrana osobných údajov 4/2021 42,00 s DPH Zmluva č ZO/2020A24974-1 06.04.2021 DUETT Busines Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO 50528041
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5347
  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk, cspplc@centrum.sk - CŠPP, lhricova.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová riaditeľka školy
   • +421 047/451 18 55 - riaditeľka školy 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa 0911 941 273 - CŠPP 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • Ul. Karola Supa 48 984 03 Lučenec Dr. Herza 6 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko)
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje