Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis
Faktúra 1/2022 Vyučtovanie vody 12/20211 K. Supa 449,33 s DPH Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 217016542 28.12.2022 STVPS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
Objednávka 1/2022 Obedy zamestnanci 104,00 s DPH 17.12.2022 Food 66 s.r.o., 1. mája 489/66, 985 59 Vidiná, IČO: 51686392 Oľga Fízeľová hospodárka školy
Faktúra 105/2022 Potraviny 1 000,48 s DPH Rámcová kúpna zmluva č. 15/2021 13.05.2022 Globactive s.r.o., B.Bartóka 1048/24, 979 01 Rimavská Sobota, IČO 50562185
Faktúra 106/2022 Potraviny 253,00 s DPH Kúpna zmluva č. 7/2021 13.05.2022 Ryba spol s.r.o., P.O.Hviedzoslava 8194/85, 01 001 Žilina, IČO: 31563490
Faktúra 103/2022 Potraviny 557,77 s DPH Kúpno predajná zmluva č. 11/2021 12.05.2022 Bohuš Šesták s.r.o., Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta, IČO: 44240104
Faktúra 104/2022 Potraviny 482,84 s DPH Kúpno predajná zmluva č. 11/2021 12.05.2022 Bohuš Šesták s.r.o., Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta, IČO: 44240104
Faktúra 102/2022 Učebné pomôcky pre MŠ 53,10 s DPH 49/2022 11.05.2022 Preskoly.sk, s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava, IČO: 51692881
Faktúra 103/2022 Odborná prehliadka plynovej kotolne 96,00 s DPH 48/2022 11.05.2022 MERDOK s.r.o., Exnárova 1, 985 59 Vidiná, IČO: 47356707
Faktúra 104/2022 Verejná knižnica 4/2022 16,56 s DPH Zmluva o poskytnutí služieb č. VK/09/09/535 11.05.2022 Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice, IČO: 43908977
Faktúra 100/2022 BOZP za 4/2022 125,00 s DPH Zmluva č 15/2020 o poskytovaní služieb BOZP 10.05.2022 Mgr. Ladislav Kanaba, ulica Maršála Malinovského 2155/3, 984 01 Lučenec, IČO: 40616495
Faktúra 101/2022 Nájom VOK 4/2022 81,72 s DPH Nájomná zmluva 10.05.2022 MEPOS, s.r.o., Fiľakovská cesta, 984 01 Lučenec, IČO: 31595758
Faktúra 101/2022 Potraviny 277,84 s DPH Rámcová kúpna zmluva č. 6/2021 10.05.2022 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760532
Faktúra 102/2022 Potraviny 431,71 s DPH Rámcová kúpna zmluva č. 12/2021 10.05.2022 AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok, IČO: 34144579
Faktúra 99/2022 Vyučtovanie za elektrinu 4/2022 2 218,93 s DPH Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-02 09.05.2022 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36677281
Faktúra 98/2022 Telefónne poplatky 4/2022 97,19 s DPH Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 2029622317, 2029318080 a 99204249290 06.05.2022 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bartislava, IČO: 35763469
Faktúra 100/2022 Potraviny 137,45 s DPH Kúpna zmluva č. 7/2021 06.05.2022 Ryba spol s.r.o., P.O.Hviedzoslava 8194/85, 01 001 Žilina, IČO: 31563490
Objednávka 49/2022 Učebné pomôcky pre MŠ 53,10 s DPH 06.05.2022 Preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava, IČO: 51692881 Oľga Fízeľová hospodárka školy
Objednávka 48/2022 Odborná prehliadka plynovej kotolne 96,00 s DPH 06.05.2022 MERDOK s.r.o., Exnárova 1, 985 59 Vidiná, IČO: 47356707 Oľga Fízeľová hospodárka školy
Objednávka 46/2022 Čistenie a nastavenie plynových kotlov 240,00 s DPH 06.05.2022 MERDOK s.r.o., Exnárova 1, 985 59 Vidiná, IČO: 47356707 Oľga Fízeľová hospodárka školy
Objednávka 47/2022 Žiacke knižky 150,04 s DPH 06.05.2022 ŠEVT a.s., Cementárska 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131 Oľga Fízeľová hospodárka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6256
  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk
   • Ul. Karola Supa 48, 984 03 Lučenec 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa Slovakia
   • Dr. Herza 6, 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko) 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • lhricová.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová - Riaditeľka školy tel: +421 047/451 18 55
   • apoltarska.ssilc@gmail.com - Mgr. Adriana Poltárska - Zástupkyňa školy
   • cspplc@centrum.sk - Centrum CŠPP tel: 0911 941 273
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje