Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis
Faktúra 199/2021 Seminár PAM 42,00 s DPH 101/2021 30.09.2021 Solitea Vema a.s., Plynáresnká 7/C, 821 09 Bratislava, IČO: 36237337
Faktúra 198/2021 Čistiace prostriedky 57,33 s DPH 100/2021 29.09.2021 RETRO LC s.r.o., Podjavorinskej 21, 984 01 Lučenec, IČO: 0045512205
Faktúra 197/2021 Kancelárske potreby - dobrovoľnícka činnosť 90,00 s DPH 102/2021 29.09.2021 ESV Plus s.r.o., Potočná 145/43, 984 01 Lučenec, IČO: 36642321
Faktúra 200/2021 Bubnovanie - antistres 283,00 s DPH 98/2021 29.09.2021 DRUMBĽA s.r.o., Višňovského 771/22, 960 01 Zvolen, IČO: 44560389
Objednávka 102/2021 Kancelárske potreby - dobrovoľ. činn. 90,00 s DPH 24.09.2021 ESV plus s.r.o., Potočná 145/43, 984 01 Lučenec, IČO. 36642321 Oľga Fízeľová hospodárka školy
Objednávka 101/2021 Seminár PAM 42,00 s DPH 24.09.2021 Solitea Vema a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, IČO: 36237337 Oľga Fízeľová hospodárka školy
Objednávka 100/2021 Čistiace prostriedky 57,33 s DPH 24.09.2021 RETRO LC s.r.o., Podjavorinskej 21, 984 01 Lučenec, IČO: 0045512205 Oľga Fízeľová hospodárka školy
Faktúra 134/2021 Potraviny 323,50 s DPH Kúpno predajná zmluva č. 11/2021 23.09.2021 Bohuš Šesták s.r.o., Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta, IČO: 44240104
Faktúra 196/2021 Kabel USB 22,60 s DPH 99/2021 23.09.2021 Datex LC s.r.o., Dobroč č 8, 985 53 Mýtna, IČO: 47748001
Faktúra 133/2021 Potraviny 281,94 s DPH Kúpna zmluva č. 7/2021 23.09.2021 Ryba spol s.r.o., P.O.Hviedzoslava 8194/85, 01 001 Žilina, IČO: 31563490
Faktúra 135/2021 Potraviny 524,02 s DPH Rámcová kúpna zmluva č. 14/2021 23.09.2021 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
Faktúra 128/2021 Potraviny 108,24 s DPH Kúpna zmluva č. 7/2021 21.09.2021 Ryba spol s.r.o., P.O.Hviedzoslava 8194/85, 01 001 Žilina, IČO: 31563490
Faktúra 132/2021 Potraviny 147,41 s DPH Kúpna zmluva č. 9/2021 21.09.2021 SAHNEBöHM Bratislava, spol. s.r.o., Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava, IČO: 34117792
Faktúra 129/2021 Potraviny 194,81 s DPH Rámcová kúpna zmluva č. 14/2021 20.09.2021 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
Faktúra 192/2021 Učebnice I. stupeň 129,70 s DPH 96/2021 20.09.2021 Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Sasinkova 5, 811 08 Bratislva, IČO: 31333176
Faktúra 130/2021 Potraviny 161,62 s DPH Kúpno predajná zmluva č. 11/2021 20.09.2021 Bohuš Šesták s.r.o., Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta, IČO: 44240104
Faktúra 194/2021 Dezinfekčné prostriedky 312,73 s DPH 97/2021 20.09.2021 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211
Faktúra 193/2021 Nájom VOK 8/2021 84,44 s DPH Nájomná zmluva 20.09.2021 MEPOS, s.r.o., Fiľakovská cesta, 984 01 Lučenec, IČO: 31595758
Faktúra 131/2021 Potraviny 607,53 s DPH Rámcová kúpna zmluva č. 15/2021 20.09.2021 Globactive s.r.o., B.Bartóka 1048/24, 979 01 Rimavská Sobota, IČO 50562185
Faktúra 190/2021 Učebnice I. stupeň 102,96 s DPH 94/2021 20.09.2021 AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 Bratislava, IČO: 43829171
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5640
  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk, cspplc@centrum.sk - CŠPP, lhricova.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová riaditeľka školy
   • +421 047/451 18 55 - riaditeľka školy 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa 0911 941 273 - CŠPP 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • Ul. Karola Supa 48 984 03 Lučenec Dr. Herza 6 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko)
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje