Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis
Faktúra 149/2017 Upratovacie, hygienické potreby 141,20 s DPH 85/2017 30.05.2017 RETRO LC s.r.o., Podjavorinskej 21, 984 01 Lučenec, IČO: 0045512205
Faktúra 188/2017 Potraviny - prísp. zo SF 27,64 s DPH 110/2017 10.07.2017 Ing. Zuzana Kubaliaková - CZ MARKET, Družby 76, 987 01 Poltár, IČO: 34796045
Faktúra 174/2017 Čistiace prostriedky - ZŠS 132,71 s DPH 101/2017 27.06.2017 CATO Agency s.r.o., Tramínova 1555/27, 040 18 Košice - Krásna, IČO: 46263497
Faktúra 175/2017 Učebné pomôcky - MŠ 561,00 s DPH 84/2017 28.06.2017 ELARIN s.r.o., Slovenský autor a predajca uč. pomôcok, Trnkov 44, 082 12 Trnkov, IČO: 45240841
Faktúra 176/2017 Čistiace, uprat., hygien. potreby 214,43 s DPH 88/2017 96/2017 28.06.2017 Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211
Faktúra 177/2017 Učebné pomôcky - publikácia Svet škôlkara 90,78 s DPH 97/2017 28.06.2017 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett, Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35908718
Faktúra 178/2017 Materiál na údržbu 16,25 s DPH 102/2017 29.06.2017 Zachar Miroslav, Mlynská 5, 984 01 Lučenec, IČO: 14 18 17 03
Faktúra 179/2017 Čistiace prostriedky na okná 14,76 s DPH 103/2017 29.06.2017 RETRO LC s.r.o., Podjavorinskej 21, 984 01 Lučenec, IČO: 0045512205
Faktúra 181/2017 Maľovanie tried 348,00 s DPH 105/2017 06.07.2017 Róbert Róth, Panické Dravce 228, 985 32 Veľká nad Ipľom, IČO: 14179636
Faktúra 187/2017 Plávajúca podlaha + montáž 550,53 s DPH 98/2017 10.07.2017 MIMEL s.r.o., Zámocká 50/1, 984 01 Lučenec, IČO: 44641460
Faktúra 190/2017 Maľovanie chodby ( schodisko ZŠ Dr. Herza ) 1 138,34 s DPH 106/2017 12.07.2017 Róbert Róth, Panické Dravce 228, 985 32 Veľká nad Ipľom, IČO: 14179636
Faktúra 172/2017 Knoha - Logopedica 1 24,00 s DPH hotovosť 26.06.2017 Slovenská Asociácia Logopédov, Kominárska 2-4, 831 01 Bratislava, IČO: 30779065
Faktúra 193/2017 Maľovanie triedy - MŠ 288,05 s DPH 109/2017 14.07.2017 Róbert Róth, Panické Dravce 228, 985 32 Veľká nad Ipľom, IČO: 14179636
Faktúra 196/2017 Tlačivá 485,04 s DPH 111/2017 19.07.2017 ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131
Faktúra 197/2017 Kancelárske potreby 35,91 s DPH 118/2017 20.07.2017 SLOVPAP LUČENEC s.r.o., Zvolenská cesta 10, 984 01 Lučenec 1, IČO: 43941257
Faktúra 198/2017 Revízia elektrických zariadení - budova K. Supa 1 416,00 s DPH 116/2017 24.07.2017 Združenie BILKA-SVET, Ladislav Svet, Gemerská cesta 35, 984 01 Lučenec, IČO: 17832594
Faktúra 199/2017 Revízia elektrických zariadení - budova Dr. Herza 972,00 s DPH 114/2017 24.07.2017 Združenie BILKA-SVET, Ladislav Svet, Gemerská cesta 35, 984 01 Lučenec, IČO: 17832594
Faktúra 200/2017 Elektroinštalačné práce - budova ZŠ Dr. Herza 1 407,62 s DPH 115/2017 24.07.2017 Združenie BILKA-SVET, Ladislav Svet, Gemerská cesta 35, 984 01 Lučenec, IČO: 17832594
Faktúra 201/2017 Materiál na údržbu 16,10 s DPH 119/2017 24.07.2017 Zachar Miroslav, Mlynská 5, 984 01 Lučenec, IČO: 14 18 17 03
Faktúra 202/2017 Kancelárske potreby 70,32 s DPH 99/2017 31.07.2017 Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4799
  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk, cspplc@centrum.sk - CŠPP, lhricova.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová riaditeľka školy
   • +421 047/451 18 55 - riaditeľka školy 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa 0911 941 273 - CŠPP 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • Ul. Karola Supa 48 984 03 Lučenec Dr. Herza 6 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko)
 • Fotogaléria

  • Aj keď sme sa nemohli stretávať, nezabudli sme na Vás - Dr. Herza
  • Rozlúčka - motýliky
  • Športové popoludnie motýliky
  • Motýliky doma
  • Deň otcov - Dr. Herza
  • Opäť v škole - Dr. Herza
  • Sovičky v parku
  • Takto doma pomáhame
  • Pre mamičky - 3.A -Dr. Herza
  • Ako sme v ŠKD Dr.Herza zvládli Deň Zeme počas karantény
  • Sovičky sa učia a objavujú
  • Učíme sa doma, Dr. Herza - P. C