• Nadpis

    • V zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Spojená škola internátna, Karola Supa 48, Lučenec na svojom webovom sídle svoj "Profil verejného obstarávateľa", v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

      

     Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

     IČO:   510 66 211

     DIČ: 2120574302

     Kontakt:  
     Spojená škola internátna
     Karola Supa 48 , 984 03 Lučenec
     e-mailzsisplc@pobox.sk
     telefón: 047/433 14 59 - vrátnica
                   047/4511855 - riaditeľka školy
     Internetová adresa URL: https://zsisplc.edupage.org

      

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk
   • Ul. Karola Supa 48, 984 03 Lučenec 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa Slovakia
   • Dr. Herza 6, 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko) 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • lhricová.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová - Riaditeľka školy tel: +421 047/451 18 55
   • apoltarska.ssilc@gmail.com - Mgr. Adriana Poltárska - Zástupkyňa školy
   • cspplc@centrum.sk - Centrum CŠPP tel: 0911 941 273
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje