• Nadpis

    • V zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Spojená škola internátna, Karola Supa 48, Lučenec na svojom webovom sídle svoj "Profil verejného obstarávateľa", v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

      

     Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

     IČO:   510 66 211

     DIČ: 2120574302

     Kontakt:  
     Spojená škola internátna
     Karola Supa 48 , 984 03 Lučenec
     e-mailzsisplc@pobox.sk
     telefón: 047/433 14 59 - vrátnica
                   047/4511855 - riaditeľka školy
     Internetová adresa URL: https://zsisplc.edupage.org

      

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk, cspplc@centrum.sk - CŠPP, lhricova.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová riaditeľka školy
   • +421 047/451 18 55 - riaditeľka školy 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa 0911 941 273 - CŠPP 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • Ul. Karola Supa 48 984 03 Lučenec Dr. Herza 6 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko)
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje