• Absolventi 2013 - 2022

     • A už je TO tu...s koncom školského roka sa končí aj krásna etapa v živote našich deviatakov.  Žiaci 9.AS a 9.B sa už tradične postarali o to, aby nám po nich zostali na pamiatku aj originálne TABLÁ absolventov 2013 - 2022:), ktoré nám ich budú pripomínať aj po niekoľkých rokoch.

     • Class 8.B has got talent - trieda 8.B má talent

     • Dňa 21.6.2022 sa na našej škole uskutočnil prvý ročník akcie "Class 8.B has got talent - trieda 8.B má talent".

      Žiaci prezentovali svoj talent formou voľného rozhovoru v anglickom jazyku na rôzne témy: ako trávim voľný čas, voľba strednej školy, ale aj porovnanie anglického a nemeckého jazyka na konkrétnej slovnej zásobe a rozdiel vo výslovnosti. Zaujímavá bola ukážka vybraných slov v slovenčine, následný preklad do jazyka anglického a ukážka v posunkovej reči, jeden žiak prezentoval svoj talent hrou vlastnej skladby na gitare... Akcia bola sprevádzaná prezentáciou s hudobným podkladom piesní skupiny Queen, zvučky Československo má talent ako aj videa v anglickom jazyku od Lady Gaga: kľúč k úspechu... Najdôležitejšie bolo deťom ukázať, že sú všetci víťazmi tým, že ukázali odvahu vystúpiť pred vedením školy, učiteľmi, spolužiakmi z iných tried a prezentovali sa v cudzom jazyku. Zostať samým sebou a veriť si, držať spolu a navzájom si pomáhať, len tak budeme silní, posunieme sa ďalej a niečo spoločne dokážeme. Na záver boli žiaci pochválení a všetci dostali malý darček, slovníček s venovaním, prianím zábavy, šťastia pri ďalšom učení anglického jazyka... Ing. Martina Hricová

     • Škola v prírode- Vernár- 4.A a 4.B

     • Boli sme a bolo fajn!

      Smile emoji 3d Vectors & Illustrations for Free Download | FreepikŠkola v prírode sa konala v Slovenskom Raji, obec Vernár. Ubytovaní sme boli v penzióne Suchá. Zúčastnilo sa jej 17 žiakov z tried IV.A a IV.B triedy spolu so 4 pedagogickými zamestnancami a zdravotnou sestrou. Cieľom bolo rozšíriť teoretické poznatky z  vyučovania o praktické skúsenosti a poznatky o prírode priamym pozorovaním. Ďalej upevňovať zdravie, rozvíjať telesnú zdatnosť, upevňovať žiacky kolektív a rozvíjať kultúrno-spoločenské návyky a estetické cítenie, čo bolo v plnej miere splnené. So všetkými službami ako ubytovanie, stravovanie, pitný režim, sme boli veľmi spokojní....

      A teraz menej oficiálne

      Prvý deň sme absolvovali cestu autobusom na miesto pobytu. Cesta prebehla celkom pokojne, až na jedného „grckoša“, ktorý si isto zapamätá, že sladkou vodou sa pri dlhšej ceste veru nalievať neoplatí. Ale sestrička Monika profesionálne zasiahla a problém vyriešila.

      Ubytovanie, vybalenie... poobede pešia vychádzka do blízkeho okolia. Pred večerou sme „vybavili“ telefonáty, že sme dorazili všetci živí a zdraví a poniektorým nám už je smutno.

      Po večeri nasledoval večerný program, ktorého cieľom bolo zoznámenie sa s týždenným programom žiakov a upevnenie poriadku v škole prírode - veď to musí byť! Večierka vždy bola o 21.00 hod. Jedno mraučadielko nám mraučalo, že jej je smutno, no po „hladkavom“ chlácholení zdravotnou sestričkou Monikou veru spokojne zaspalo.

      A čo sa dialo utorok, stredu a štvrtok? Učenie, športové hry, túry, túry a túry...Každý deň sme poctivo „našlapali“ 18000 a viac krokov, prečisťovali si pľúca horským vzduchom, počas pochodu neustále diskutovali o chránenej oblasti, v ktorej sme, jej rastlinstve a živočíchoch tam žijúcich.

      Vychádzka do obce Vernár, následne k studničke, a potom až ku lyžiarskemu stredisku, iný deň ešte ďalej k hojdačke... návšteva partizánskeho bunkra z II. svetovej vojny... športové hry ako bedminton vo vetre, rubíkova kocka či obrátený futbal....reálne spoznanie orchidey lúčnej, ktorá je zákonom chránená... aj toto si z tých troch dní odnášame.

      Jeden žiak prišiel o zub! Nebojte, nie úrazom... Zub ho pobolieval dosť výrazne, a tak po návšteve najbližšej ambulancie a konzultácii s rodičom... si zub nechala tamojšia pani doktorka. Aj také sa v škole v prírode stáva...

      Jedna večera sa samozrejme musela „niesť“ v duchu táborového ohňa a opekania špekačiek. Bol veru pekný zážitok.                 

      No a vo štvrtok večer nemohlo chýbať vyhodnotenie a tak dlho očakávaná rozlúčková diskotéka. Hrali sa rôzne hry sprevádzané hudbou, nacvičili sme si pánsku a dámsku volenku a správanie sa v spoločnosti. Všetci žiaci získali účastnícky diplom, medaily, jednotlivo tiež boli vyhodnotené súťaže a diplomy i vecné ceny získali tí, čo boli úspešní v prírodovednom kvíze a športových aktivitách. Ďalej bola vyhodnotená čistota izieb / prebiehalo celotýždenné bodovanie /, a tiež dostali diplomy jednotlivci napr. najlepší tanečník.

                  Posledný deň... balenie, raňajky, návšteva Dobšinskej ľadovej jaskyne- niektorí v jaskyni po prvýkrát.... Syslia lúka na Muráni-  chovanie sysľov slnečnicovými, tekvicovými semienkami či jablkom z ruky, bol neskutočný zážitok pre všetkých. Úspešné ukončenie školy v prírode nám akože naštrbil pokazený autobus, čo sa už však stalo pri našej škole...

                  Veľmi pekne sa chcem ešte poďakovať mojim skvelým kolegyniam Alici Liptákovej, Katke Mihályovej, nášmu „GPS“ Ľubke Šutarovej a sestričke Monike Penthorovej za výborné zvládnutie tohto pobytu a skvelú flexibilnú spoluprácu, bez ktorej by to nešlo.

      Smile emoji 3d Vectors & Illustrations for Free Download | Freepik

      A samozrejme, nech sa páči,  tu je foto dôkaz..... 

                                                                                                     „vedúca“  Vlasta Hadrabová

     • Celoškolský výlet – Drienčany

     • 1.6.2022, pri príležitosti Medzinárodného  dňa detí sme navštívili obec Drienčany.
      Výletu sa zúčastnili žiaci II. stupňa.

      V Drienčanoch sme navštívili hrob a pamätný dom Pavla Dobšinského.

      Za krásny výklad ďakujeme správcom pamätného domu. Všetci sme sa dozvedeli veľa zaujímavostí.

      Po návšteve domu P. Dobšinského sme sa vybrali na prechádzku po náučnom chodníku Drienčanský kras. Videli sme menšiu z jaskýň, užili sme si krásnu prírodu a cestu sme zavŕšili oddychom pri slnečných hodinách.

      Ďakujeme všetkým za dobrú náladu a krásny výlet!


      Text: Mgr. K. Malatincová

      Foto: Frederik B., K. Malatincová

     • Exkurzia do múzea SNP v Banskej Bystrici

     • Dňa 31.5.2022 žiaci 9. ročníka navštívili múzeum SNP v Banskej Bystrici.

      Hlavným programom bola návšteva múzea s výkladom, ale pozreli sme si aj námestie SNP.

      V múzeu sme zažili skvelý výklad a ani sme nezbadali ako nám ušiel čas.

      Žiaci si nakoniec zaslúžili veľkú pochvalu od pani lektorky za záujem, ale i vedomosti a ochotu komunikovať. Urobili ste mi veľkú radosť.

      Ďakujem všetkým zúčastneným za výborne prežitý deň!

       

      Text: Mgr. K. Malatincová

      Foto: Frederik B.

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk
   • Ul. Karola Supa 48, 984 03 Lučenec 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa Slovakia
   • Dr. Herza 6, 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko) 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • lhricová.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová - Riaditeľka školy tel: +421 047/451 18 55
   • apoltarska.ssilc@gmail.com - Mgr. Adriana Poltárska - Zástupkyňa školy
   • cspplc@centrum.sk - Centrum CŠPP tel: 0911 941 273
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje