• • Termín prijímania žiadostí:
    • Žiadosť o prijatie dieťaťa do špeciálnej materskej školy možno podať do 31. mája 2021. Neskôr prijaté žiadosti budú vybavované podľa kapacitných možností školy.
    • Prijímanie detí do ŠMŠ je možné aj počas celého školského roka, vždy závisí od voľných kapacít.
   • • Termín prijímania žiadostí:
    • Žiadosti do prípravného a prvého ročníka možno podať do 14. mája 2021. Neskôr prijaté žiadosti budú vybavované podľa kapacitných možností školy.
    • Žiadosti do druhého a vyšších ročníkov ZŠ vybavujeme priebežne podľa kapacitných možností školy.
    • Prijímanie detí do ZŠ je možné aj počas celého školského roka, vždy závisí od voľných kapacít.
   • Vážení rodičia,
    podľa Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 99/2021 zo dňa 3. februára 2021 je od 15. marca 2021 zavedená povinnosť nosiť respirátor ffp2 bez výdychového ventilu alebo iný obdobný prostriedok na verejnosti v priestoroch všetkých interiérov.
   • V rámci plnenia povinnej školskej dochádzky plní prípravný ročník diagnostickú a stimulačnú funkciu.
    Je určený pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou.
  • Zvonenia

   Štvrtok 22. 4. 2021
  • Napíšte nám

   Ak máte akékoľvek dotazy ohľadom štúdia na našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme.
   komunikujem so serverom, počkajte prosím
  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk, cspplc@centrum.sk - CŠPP, lhricova.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová riaditeľka školy
   • +421 047/451 18 55 - riaditeľka školy 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa 0911 941 273 - CŠPP 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • Ul. Karola Supa 48 984 03 Lučenec Dr. Herza 6 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko)
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje