Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis
Faktúra 9/2017 Potraviny 42 746,00 s DPH Rámcová kúpna zmluva č. 304059-2 11.01.2017 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
Objednávka 208/2015 Výmena okien 27 735,00 s DPH 18.12.2015 LUKRA_PLAST, s.r.o., Fučíková 620/8, 987 01 Poltár, IČO: 36635545 Eva Kertészová hospodárka školy
Faktúra 353/2015 Výmena okien 27 735,00 s DPH 208/2015 21.12.2015 LUKRA_PLAST, s.r.o., Fučíková 620/8, 987 01 Poltár, IČO: 36635545
Faktúra 223/2016 Rekonštrukcia telocvične - sociálne zariadenie 13 424,41 s DPH Zmluva o dielo č. 04/2016 21.07.2016 PS - Novops, a.s., Ladislava Novomeského 5, 984 01 Lučenec, IČO: 36031534
Faktúra 226/2017 Oprava fasády na budove ZŠ. Dr. Herza - 2.etapa 13 037,41 s DPH Zmluva o dielo č. 19072017-Fi 21.08.2017 PS NOVOPS a.s., Novomeského 5, 984 01 Lučenec, IČO: 36031534
Faktúra 196/2018 Oprava strešného plášťa - budova ZŠ Dr.Herza 12 073,13 s DPH Zmluva o dielo č. 20180531 Fi 10.07.2018 PS-NOVOPS a.s., Novomeského 5, 984 01 Lučenec, IČO: 36031534
Faktúra 192/2016 Rekonštrukcia telocvične - sociálne zariadenie 11 524,82 s DPH Zmluva o dielo č. 04/2016 20.06.2016 PS - Novops, a.s., Ladislava Novomeského 5, 984 01 Lučenec, IČO: 36031534
Faktúra 213/2017 Oprava fasády na budove ZŠ. Dr. Herza - 1. etapa 11 300,77 s DPH Zmluva o dielo č. 19072017-Fi 08.08.2017 PS NOVOPS a.s., Novomeského 5, 984 01 Lučenec, IČO: 36031534
Faktúra 339/2016 Stavebné práce: Dodatočná sanácia vlhkosti muriva - havarijný stav 10 133,09 s DPH 18.11.2016 PS-NOVOPS a.s., Novomeského č. 5, 984 03 Lučenec, IČO: 36031534
Faktúra 37/2019 Plyn VO - vyúčtovanie 1/2019 9 569,87 s DPH Zmluva o dodávke plynu S-klasik č. 5150707215 11.02.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
Faktúra 40/2017 Plyn VO - vyúčtovanie 1/2017 8 599,32 s DPH Zmluva o dodávke plynu č. 5100000278 09.02.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
Faktúra 32/2020 Vyúčtovanie plyn VO - 1/2020 8 209,98 s DPH Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-05 06.02.2020 Innogy Slovensko s.r.o., Hviedzoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava, IČO : 44291809
Faktúra 66/2019 Plyn VO - vyúčtovanie 2/2019/2018 7 536,23 s DPH Zmluva o dodávke plynu S-klasik č. 5150707215 12.03.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
Faktúra 35/2015 Plyn - vyúčtovanie 1/2015 7 393,91 s DPH 35/2015 18.02.2015 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, IČO: 36403008
Faktúra 40/2016 Plyn VO - vyúčtovanie 1/2016 7 258,92 s DPH Kúpna zmluva č. Z201539069 Z uzatvorená v zmysle §409 a násl. Obchodného zákonníka 09.02.2016 Stredoslovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
Faktúra 6/2020 Plyn VO - vyučtovanie 12/2019 7 207,12 s DPH Zmluva o dodávke plynu S-klasik č. 5150707215 13.01.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
Objednávka 106/2015 Konvektomat s príslušenstvom 6 900,00 s DPH 16.09.2015 TELESYS slovakia, s.r.o., Osma 10, 83101 Bratislava, IČO: 31333079, Eva Kertészová hospodárka školy
Faktúra 10/2019 Plyn VO - vyúčtovanie 12/2018 6 817,88 s DPH Zmluva o dodávke plynu S-klasik č. 5150707215 14.01.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
Faktúra 50/2015 Plyn - vyúčtovanie 2/2015 6 736,99 s DPH 50/2015 13.03.2015 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, IČO: 36403008
Faktúra 10/2016 Plyn - vyúčtovanie 12/15 6 450,23 s DPH Zmluva o dodávke plynu 13.01.2016 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, IČO: 36403008
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4799
  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk, cspplc@centrum.sk - CŠPP, lhricova.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová riaditeľka školy
   • +421 047/451 18 55 - riaditeľka školy 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa 0911 941 273 - CŠPP 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • Ul. Karola Supa 48 984 03 Lučenec Dr. Herza 6 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko)
 • Fotogaléria

  • Aj keď sme sa nemohli stretávať, nezabudli sme na Vás - Dr. Herza
  • Rozlúčka - motýliky
  • Športové popoludnie motýliky
  • Motýliky doma
  • Deň otcov - Dr. Herza
  • Opäť v škole - Dr. Herza
  • Sovičky v parku
  • Takto doma pomáhame
  • Pre mamičky - 3.A -Dr. Herza
  • Ako sme v ŠKD Dr.Herza zvládli Deň Zeme počas karantény
  • Sovičky sa učia a objavujú
  • Učíme sa doma, Dr. Herza - P. C