Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis
Faktúra 169/2017 Prenájom zariadenia - SAMSUNG SCHOOL 25,20 s DPH Čiastková zmluva č. 2015/2380 k Rámcovej zmluve č. 2015/2379 19.06.2017 DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava, IČO: 35810734
Faktúra 151/2019 Prenájom zariadení SAMSUNG SCHOOL 25,20 s DPH Čiastková zmluva č. 2015/2380 k Rámcovej zmluve č. 2015/2379 18.06.2019 DATALAN, a.s., Krasovského 14, 851 01 Bratislava, IČO: 35810734
Faktúra 193/2016 Prenájom zariadení " SAMSUNG SCHOOL" 25,20 s DPH Čiastková zmluva č. 2015/2380 k Rámcovej zmluve č. 2015/2379 21.06.2016 Datalan, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava, IČO: 35810734
Faktúra 308/2016 Elektrika H - vyúčtovanie 9/2016 298,79 s DPH Zmluve č. Z201540395_Z o dodávke elektriny 20.10.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
Faktúra 241/2016 Elektrika H - vyúčtovanie 7/2016 83,22 s DPH Zmluve č. Z201540395_Z o dodávke elektriny 17.08.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
Faktúra 307/2016 Elektrika S - vyúčtovanie 9/2016 954,04 s DPH Zmluve č. Z201540395_Z o dodávke elektriny 20.10.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
Faktúra 240/2016 Elektrika S - vyúčtovanie 7/2016 650,87 s DPH Zmluve č. Z201540395_Z o dodávke elektriny 17.08.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
Faktúra 45/2016 Elektrika S - vyúčtovanie 1/16 1 275,89 s DPH Zmluve č. Z201540395_Z o dodávke elektriny 15.02.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
Faktúra 143/2016 Elektrika VO - vyúčtovanie 4/2016 996,13 s DPH Zmluve č. Z201540395_Z o dodávke elektriny 16.05.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
Faktúra 74/2016 Elektrika S - vyúčtovanie 2/16 1 227,58 s DPH Zmluve č. Z201540395_Z o dodávke elektriny 15.03.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
Faktúra 73/2016 Elektrika H - vyúčtovanie 2/16 395,26 s DPH Zmluve č. Z201540395_Z o dodávke elektriny 15.03.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
Faktúra 12/2017 Elektrika K. Supa - vyúčtovanie 12/2016 1 300,42 s DPH Zmluve č. Z201540395_Z o dodávke elektriny 18.01.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
Faktúra 113/2016 Elektrika K. Supa - vyúčtovanie 3/2016 1 132,02 s DPH Zmluve č. Z201540395_Z o dodávke elektriny 19.04.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
Faktúra 111/2016 Elektrika Herza - vyúčtovanie 3/2016 330,58 s DPH Zmluve č. Z201540395_Z o dodávke elektriny 18.04.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
Faktúra 221/2016 Elektrika VO - vyúčtovanie 6/2016 954,04 s DPH Zmluve č. Z201540395_Z o dodávke elektriny 18.07.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
Faktúra 220/2016 Elektrika MO - vyúčtovanie 6/2016 314,33 s DPH Zmluve č. Z201540395_Z o dodávke elektriny 18.07.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
Faktúra 338/2016 Elektrika H - vyúčtovanie 10/2016 403,84 s DPH Zmluve č. Z201540395_Z o dodávke elektriny 16.11.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
Faktúra 337/2016 Elektrika S - vyúčtovanie 10/2016 1 181,63 s DPH Zmluve č. Z201540395_Z o dodávke elektriny 16.11.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
Faktúra 144/2016 Elektrika MO - vyúčtovanie 4/2016 366,94 s DPH Zmluve č. Z201540395_Z o dodávke elektriny 16.05.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
Faktúra 13/2017 Elektrika Dr. Herza - vyúčtovanie 12/2016 359,64 s DPH Zmluve č. Z201540395_Z o dodávke elektriny 18.01.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4799
  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk, cspplc@centrum.sk - CŠPP, lhricova.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová riaditeľka školy
   • +421 047/451 18 55 - riaditeľka školy 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa 0911 941 273 - CŠPP 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • Ul. Karola Supa 48 984 03 Lučenec Dr. Herza 6 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko)
 • Fotogaléria

  • Aj keď sme sa nemohli stretávať, nezabudli sme na Vás - Dr. Herza
  • Rozlúčka - motýliky
  • Športové popoludnie motýliky
  • Motýliky doma
  • Deň otcov - Dr. Herza
  • Opäť v škole - Dr. Herza
  • Sovičky v parku
  • Takto doma pomáhame
  • Pre mamičky - 3.A -Dr. Herza
  • Ako sme v ŠKD Dr.Herza zvládli Deň Zeme počas karantény
  • Sovičky sa učia a objavujú
  • Učíme sa doma, Dr. Herza - P. C