• Zahájenie školského roka 2019/2020 Dr. Herza 6

     • Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že slávnostné otvorenie nového školského roka

      v ZŠ pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátnej na ulici Dr. Herza 6,

      bude 2. septembra 2019 o 8:00 hod.

     • Rodičovské združenie materskej školy

     • Vážení rodičia detí materskej školy,

      oznamujeme Vám, že dňa 26.08.2019 o 15:00 hod. sa uskutoční rodičovské združenie materskej školy v spoločenskej miestnosti školy.

      Prosíme o povinnú účasť všetkých rodičov.

     • Celoslovenské športové hry sluchovo postihnutých žiakov

     • V dňoch 12.-16. júna 2019  sa 8 našich žiakov pod vedením učiteľov Romana Ľuptáka a Jaroslava Štetku  zúčastnilo 55. ročníka CŠH SPŽ v Bratislave, ktoré organizovala Spojená škola internátna so sídlom na Hrdličkovej ulici. Žiaci si zasúťažili v rôznych športových disciplínach ako atletika, futsal či stolný tenis. Okrem náročného športového programu ich čakali aj bohaté kultúrno-spoločenské podujatia. Žiaci na týchto hrách dosiahli pekné výsledky a získali dve zlaté a tri bronzové umiestnenia, o ktoré sa postarali Juraj Tuhársky, Lukáš Dedinský, Ivan Čigaš a Viktória Zeleňáková. Títo žiaci dosiahli aj niekoľko umiestnení tesne za stupňami víťazov. Ďalšími členmi družstva, ktoré nás v Bratislave reprezentovalo, boli Milan Ignác, Dávid Sabó, Ján Kralina a Adrian Andrášik. V celkovom hodnotení sa Spojená škola internátna Lučenec umiestnila na 5. mieste v poradí škôl. Pôsobenie našich žiakov na hrách môžeme celkovo hodnotiť ako úspešné nielen preto, že sme dosiahli pekné umiestnenia, ale aj preto, lebo sa nikto nezranil. Motiváciou pre žiakov bolo aj stretnutie v rámci besedy s majstrom Európy v behu na 100 m, slovenským reprezentantom Jánom Volkom a jeho trénerkou. Stretnutie s takým úspešným športovcom a možnosť podeliť sa s ním o svoje skúsenosti a pocity zo športovania bolo pre žiakov veľkým zážitkom. Na športových hrách vládla príjemná atmosféra, ktorá nás sprevádzala počas všetkých dní a zanechala v nás iba tie najlepšie dojmy. Poďakovanie patrí nielen organizátorom, ale aj všetkým žiakom, ktorí nás reprezentovali, a ich učiteľom.

                                                                                                    Mgr. Roman Ľupták

     • Slávnostné ukončenie školského roka 2018-2019

     • Blížia sa nám prázdniny a tak posledný deň v škole sme zavŕšili slávnostným ukončením školského roka. Pani riaditeľka zhodnotila školský rok a niektorým z radov žiakov boli udelené pochvaly.  Nezabudlo sa ani na žiakov, ktorí úspešne reprezentovali našu školu v rôznych súťažiach, získali pekné umiestnenia na Celoštátnych športových hrách na Hrdličkovej v Bratislave či ZUČ v Bratislave. Úspešní žiaci dostali diplomy, ako aj pekné vecné ceny. Ocenení boli aj žiaci, ktorí sa zúčastnili literárnej súťaže, matematickej súťaže či šachového turnaja.

      Potom sme sa všetci pobrali do svojich tried, kde si žiaci od svojich triednych učiteľov prevzali vysvedčenia a niektorí svojich triednych učiteľov a vychovávateľov potešili nádhernými kyticami. Potom už s úsmevom na perách a slnkom nad hlavami opustili brány školy užívať si zaslúžené letné prázdniny. Želáme im leto plné oddychu, inšpirácie a aby v školskom roku 2019/2020 prišli naspäť plní pozitívnych zážitkov, elánu a síl.

     • Deň detí

     • 1.6. bol Deň detí a tak sme si v pondelok, 3.6., pre naše deti na škole pripravili hravé popoludnie plné zábavy. Deti sme rozdelili do zmiešaných skupín a po skupinách prechádzali cez vopred pripravené stanovištia. Museli prejsť od štartu k cieľu len po „kryhách“, absolvovať slalom a navliekať odev na stoličku či bežať štafetový beh s kamarátovými botaskami. Na záver bola pre deti pripravená opekačka, avšak pred ňou ešte absolvovali štafetový beh a plnili rôzne úlohy. Napokon na školskom dvore si opekali špekačky a vedúca výchovy ich odmenila studenou sladkosťou. Nanuk v tej horúčave ocenilo naozaj každé dieťa.

     • Priehrada Ľadovo

     • Známky sú už zakrúžkované, blíži sa koniec školského roka a tak deti trávia viac času mimo školských lavíc, než za nimi. Popoludní sa snažíme deťom vyplniť voľné chvíle. Keďže nám to počasie dovoľuje, chodíme sa kúpať na miestne kúpalisko a absolvovali sme aj malú pešiu túru na Ľadovo. Areál je zrekonštruovaný a doplnený o detské ihrisko či pingpongové stoly, čo sme využili a perfektne sme sa zabavili, či už stolným tenisom alebo hrami na ihrisku.

     • Úspech našej školy v medzinárodnom projekte

     • V rámci programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, Kľúčová akcia1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov , rozhodla  Národná agentúra o schválení grantu vo výške 6430.- € na realizáciu nášho projektu „ Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so ŠVVP“.

      Dvaja pedagogickí zamestnanci: Mgr. Erika Tóthová a Mgr. Eva Švecová absolvujú mobilné aktivity -  štrukturované 2-týždňové kurzy pre učiteľov v zahraničí: “ Kreativita v triede“ a        „ Jazyk a metodológia u mladších žiakov“.

      Vybrané kurzy sa budú realizovať v partnerskej škole v Spojenom kráľovstve, v Bell Educational Services Ltd v Cambridge, ktoré je  jedným z najväčších britských poskytovateľov kvalitného jazykového a školského vzdelávania po celom svete.

      Tešíme sa na nové zážitky a veríme, že získané vedomosti a skúsenosti prispejú k zvýšeniu efektivity a kvality vyučovania anglického jazyka na našej škole.

      Autorka projektu: Mgr. Erika Tóthová

     • Dotazník

     • Vážení rodičia,

      dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie dotazníka, ktorým chceme zistiť Vaše názory na kvalitu  našich základných škôl a materskej školy. Naším cieľom je vytvárať čo najlepšie podmienky pre výchovu a vzdelávanie Vašich detí. To nie je možné bez poznania a rešpektovania Vašich názorov. 

      Dotazník je anonymný, jeho vypĺňanie je dobrovoľné. Výsledky využijeme na skvalitnenie práce našej školy.

      Dotazník je možné vyplniť v termíne do 7. júla 2019. Pre vstup do dotazníka použite tlačidlo „dotazník alebo odkaz pod prispevkom a heslo, ktoré Vám oznámia učitelia Vašich detí. Dotazníky sú osobitne pre základnú školu a pre materskú školu.

      Ďakujeme Vám za Váš čas a vyplnenie dotazníka.

      PhDr. Lenka Hricová

     • Celoslovenská súťaž sluchovo postihnutých detí

     • V dňoch 24. - 26. 4.2019 prebehla v Bratislave Celoslovenská súťaž sluchovo postihnutých detí v jazykových zručnostiach a v matematike. Našu školu reprezentovali Terezka Vaňová /6.ročník/ a Adrián Andrášik /7. ročník. Obidvaja boli veľmi úspešní a umiestnili sa na popredných miestach.

      Priniesli si cenné diplomy a pekné finančné odmeny, ako aj uznanie prítomných pedagógov a spolužiakov. Blahoželáme!

     • Logo školy

     • Naším malým spoločným darčekom škole k 70. výročiu jej založenia, ktoré oslávime v novembri 2019, je nové logo školy. Do jeho tvorby sa zapojili žiaci našej školy od prípravného až po deviaty ročník. Víťazný obrázok vizuálne dotvorili pedagógovia a graficky spracoval náš bývalý žiak (ktorému ďakujeme za pomoc). Autorom postavičiek detí v centre loga je prípravkár Alex Novohradský.

      Ďakujeme všetkým žiakom za ich návrhy a nápady. Veríme, že nové logo sa stane krásnym symbolom našej školy – „školy pre teba a pre mňa“.

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk, cspplc@centrum.sk - CŠPP, lhricova.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová riaditeľka školy
   • +421 047/451 18 55 - riaditeľka školy 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa 0911 941 273 - CŠPP 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • Ul. Karola Supa 48 984 03 Lučenec Dr. Herza 6 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko)
 • Fotogaléria

  • Slávnostné ukončenie školského roka 2018-2019
  • Deň detí
  • Priehrada Ľadovo
  • Kuriatka a motýliky v bazéne
  • Kuriatka a motýliky v Timmy lande
  • Koncoročný výlet Fiľakovo
  • Okresná škôlkárska olympiáda
  • Športová olympiáda v MŠ
  • Váľanie mája
  • Deň matiek Dr. Herza 6
  • Výlet do Banskej Bystrice po stopách SNP
  • Deň výťazstva nad fašizmom v parku