• Výchovný poradca

   • Výchovné poradenstvo

     

         Výchovné poradenstvo sa poskytuje deťom, zákonným zástupcom a zamestnancom škôl v školách a v školských zariadeniach prostredníctvom činnosti výchovných poradcov.
      

       Úlohou výchovného poradenstva je vykonávanie poradenstva pri riešení osobnostných, vzdelávacích, profesionálnych a sociálnych potrieb detí a kariérového poradenstva.
      

       Výchovný poradca v prípade potreby sprostredkuje deťom a ich zákonným zástupcom pedagogické, psychologické, sociálne, psychoterapeutické, reedukačné a iné služby, ktoré koordinuje v spolupráci s triednymi učiteľmi. Úzko spolupracuje so školským psychológom, školským špeciálnym pedagógom a odbornými zamestnancami poradenských zariadení.

     

    Výchovný poradca na našej škole:

    Mgr. Katarína Strnová

    Kontakt: kstrnova.ssilc@gmail.com

    Počas celého školského roka ponúka výchovná poradkyňa školy konzultácie podľa dohody.

     

    Harmonogram  Testovania piatakov, Testovanie deviatakov a Prijímacieho konania

         

     

         

     

    Celoslovenské testovanie žiakov piatych ročníkov ZŠ.

    20.11.2019

     

    ZZ

    Zák. zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

    do 20.2.2020

     

    Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ.

    1.4.2020 a 2.4.2020

     

    ZZ

    Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu).

    do 10.4.2020

     

    Talentové skúšky.

    15.3. - 30.4.2020

     

    Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ - náhradný termín.

    15.4.2020 a 16.4.2020

     

    1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

    11.5.2020

     

    1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

    14.5.2020

     

    Zverejní konanie druhého kola

    do 6.6.2020

     

    2. kolo prijímacích skúšok.

    16.6.2020

     

    ZZ

    Zákonný zástupca žiaka 8. ročníka oznámi výchovnému poradcovi školy predbežný záujem žiaka o štúdium na strednej škole .

    do 25.6.2020

     

     

         

     

    Skratky:  SŠ- stredná školaZZ- zákonný zástupcaZŠ- základná škola.

    Prílohy:

    Prihláška na strednú školu pre rok 2019/2020

    Vzor odvolania

     

    Informácie o stredných školách a testovaniach:

    https://www.stredneskoly.sk/banskobystricky-kraj/

    http://dualnysystem.sk/

    https://www.istp.sk/info-ziak-student

    https://www.nucem.sk/sk

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk
   • Ul. Karola Supa 48, 984 03 Lučenec 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa Slovakia
   • Dr. Herza 6, 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko) 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • lhricová.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová - Riaditeľka školy tel: +421 047/451 18 55
   • apoltarska.ssilc@gmail.com - Mgr. Adriana Poltárska - Zástupkyňa školy
   • cspplc@centrum.sk - Centrum CŠPP tel: 0911 941 273
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje