• Svet farieb

    •  

     Zodpovedný vedúci: Jana Líšková

      

     Charakteristika krúžku:

     Čas a miesto organizácie: Krúžok bude prebiehať každý piatok od 13:00 – 15:00

     vo výtvarnej učebni v mesiacoch september – jún

     Materiálne zabezpečenie: plášť alebo staré tričko

     Cieľom krúžku je rozvíjať u detí kreativitu, spontánnosť a výtvarné zručnosti v príjemnom a

     známom prostredí školy. Je vhodný pre deti všetkých vekových skupín. Tento krúžok

     navštevujú najmä deti 1.stupňa ZŠ . Týmto krúžkom sa u nich rozvíja grafomotorika,

     samostatné umelecké myslenie a snaha, aby deti to, čo cítia vedeli umelecky a výtvarne

     zobraziť vo svojom prejave. Deti sa zábavnou formou oboznamujú s rôznymi výtvarnými

     technikami, kde si vytvárajú pozitívny vzťah k výtvarnému umeniu a estetické cítenie.

     Prostredníctvom tvorenia vyjadrujú vlastné emócie, pričom spolupracujú aj s kamarátmi

     v tíme. Rozvíjajú si svoje zručnosti, dotvárajú si svoje výtvarné návrhy, predstavy využívajú

     fantáziu a tvorivosť, aby vytvorili svoje konečné a skutočne nádherné výtvarné dielo. Pri

     našej tvorivej práci budeme využívať rôzne výtvarné techniky ,pracovať s rôznorodým materiálom a inšpirovať sa budeme aj prírodou.

      

      

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk, cspplc@centrum.sk - CŠPP, lhricova.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová riaditeľka školy
   • +421 047/451 18 55 - riaditeľka školy 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa 0911 941 273 - CŠPP 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • Ul. Karola Supa 48 984 03 Lučenec Dr. Herza 6 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko)
 • Fotogaléria

  • Aj keď sme sa nemohli stretávať, nezabudli sme na Vás - Dr. Herza
  • Rozlúčka - motýliky
  • Športové popoludnie motýliky
  • Motýliky doma
  • Deň otcov - Dr. Herza
  • Opäť v škole - Dr. Herza
  • Sovičky v parku
  • Takto doma pomáhame
  • Pre mamičky - 3.A -Dr. Herza
  • Ako sme v ŠKD Dr.Herza zvládli Deň Zeme počas karantény
  • Sovičky sa učia a objavujú
  • Učíme sa doma, Dr. Herza - P. C