• Poznajko

    •  

     Zodpovedný vedúci: Hedviga Petíková

      

     Charakteristika krúžku:

     Šikovníček je krúžok zameraný na rozvoj kreativity a podporu pracovných činností a zručností. Deti pracujú s rôznymi materiálmi. Na krúžku veľa striháme, lepíme, maľujeme, kreslíme a robíme kopu zaujímavých činností. Činnosť prebieha v skupinovej, ale aj individuálnej forme. Upriamujeme sa na rozvoj jemnej motoriky a sebaobslužných činností. Práce detí skrášľujú vstupnú časť školy a priestory na chodbách. Budujeme atmosféru spolupráce, tolerancie a priateľstva, čím rozvíjame aj sociálne zručnosti deti a utvárame pozitívny vzťah k umeniu a kultúre.

      

       

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk, cspplc@centrum.sk - CŠPP, lhricova.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová riaditeľka školy
   • +421 047/451 18 55 - riaditeľka školy 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa 0911 941 273 - CŠPP 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • Ul. Karola Supa 48 984 03 Lučenec Dr. Herza 6 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko)
 • Fotogaléria

  • Slávnostné ukončenie školského roka 2018-2019
  • Deň detí
  • Priehrada Ľadovo
  • Kuriatka a motýliky v bazéne
  • Kuriatka a motýliky v Timmy lande
  • Koncoročný výlet Fiľakovo
  • Okresná škôlkárska olympiáda
  • Športová olympiáda v MŠ
  • Váľanie mája
  • Deň matiek Dr. Herza 6
  • Výlet do Banskej Bystrice po stopách SNP
  • Deň výťazstva nad fašizmom v parku