• Výtvarný krúžok

    •  

     Zodpovedný vedúci: Dominika Pivková

      

     Charakteristika krúžku:

     Výtvarný krúžok v sebe spája zložky citovej, rozumovej a pracovnej výchovy a pozitívne pôsobí na celú osobnosť dieťaťa. Výtvarná činnosť rozvíja u detí senzibilitu, racionalitu, intuíciu, predstavivosť, fantáziu a manuálne zručnosti, poskytuje relaxáciu a uvoľnenie a plní zároveň terapeutickú funkciu. Deti sa učia krásu vnímať a predovšetkým ju vlastnou tvorivou aktivitou vytvárať. Oboznamujú sa s rozličnými výtvarnými technikami a postupmi a prichádzajú do kontaktu s rôznym výtvarným materiálom. Deti sú vedené k samostatnosti, tvorivosti, spontánnosti a radosti z tvorivého procesu, zapájajú sa do výtvarných súťaží, v ktorých majú možnosť preukázať svoj talent a špecifické schopnosti.

      

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk, cspplc@centrum.sk - CŠPP, lhricova.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová riaditeľka školy
   • +421 047/451 18 55 - riaditeľka školy 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa 0911 941 273 - CŠPP 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • Ul. Karola Supa 48 984 03 Lučenec Dr. Herza 6 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko)
 • Fotogaléria

  • Slávnostné ukončenie školského roka 2018-2019
  • Deň detí
  • Priehrada Ľadovo
  • Kuriatka a motýliky v bazéne
  • Kuriatka a motýliky v Timmy lande
  • Koncoročný výlet Fiľakovo
  • Okresná škôlkárska olympiáda
  • Športová olympiáda v MŠ
  • Váľanie mája
  • Deň matiek Dr. Herza 6
  • Výlet do Banskej Bystrice po stopách SNP
  • Deň výťazstva nad fašizmom v parku