• Športový st. deti

    •  

     Zodpovedný vedúci: Mgr. Jaroslav Štetka

      

     Charakteristika krúžku:

     • naučiť žiakov základy športových hier (futbal, vybíjaná, prehadzovaná, nohejbal).
     • ich naučiť pravidlá hier,
     • správnu taktiku a dodržiavať ich v hre,
     • vedieť hrať v kolektíve a viesť ich k čestnosti
     • zároveň vzbudiť u žiakov záujem o pohyb resp. o šport a viesť ich k zdravému životnému štýlu,
     • zvýšiť úroveň telesnej zdatnosti,
     • všeobecnej pohybovej výkonnosti,
     • rozšíriť pohybové zručnosti,
     • skvalitniť pohybový prejav,
     • zameraná na hry v prírode,
     • loptové hry a pohybové aktivity v telocvični ,
     • posilniť záujem a aktívny vzťah žiakov k športovej činnosti aktelesnej kultúre,
     • pripraviť žiakov na vnútroškolské a medziškolské športové súťaže.

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk, cspplc@centrum.sk - CŠPP, lhricova.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová riaditeľka školy
   • +421 047/451 18 55 - riaditeľka školy 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa 0911 941 273 - CŠPP 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • Ul. Karola Supa 48 984 03 Lučenec Dr. Herza 6 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko)
 • Fotogaléria

  • Aj keď sme sa nemohli stretávať, nezabudli sme na Vás - Dr. Herza
  • Rozlúčka - motýliky
  • Športové popoludnie motýliky
  • Motýliky doma
  • Deň otcov - Dr. Herza
  • Opäť v škole - Dr. Herza
  • Sovičky v parku
  • Takto doma pomáhame
  • Pre mamičky - 3.A -Dr. Herza
  • Ako sme v ŠKD Dr.Herza zvládli Deň Zeme počas karantény
  • Sovičky sa učia a objavujú
  • Učíme sa doma, Dr. Herza - P. C