• Deň detí

     • 1.6. bol Deň detí a tak sme si v pondelok, 3.6., pre naše deti na škole pripravili hravé popoludnie plné zábavy. Deti sme rozdelili do zmiešaných skupín a po skupinách prechádzali cez vopred pripravené stanovištia. Museli prejsť od štartu k cieľu len po „kryhách“, absolvovať slalom a navliekať odev na stoličku či bežať štafetový beh s kamarátovými botaskami. Na záver bola pre deti pripravená opekačka, avšak pred ňou ešte absolvovali štafetový beh a plnili rôzne úlohy. Napokon na školskom dvore si opekali špekačky a vedúca výchovy ich odmenila studenou sladkosťou. Nanuk v tej horúčave ocenilo naozaj každé dieťa.

     • Priehrada Ľadovo

     • Známky sú už zakrúžkované, blíži sa koniec školského roka a tak deti trávia viac času mimo školských lavíc, než za nimi. Popoludní sa snažíme deťom vyplniť voľné chvíle. Keďže nám to počasie dovoľuje, chodíme sa kúpať na miestne kúpalisko a absolvovali sme aj malú pešiu túru na Ľadovo. Areál je zrekonštruovaný a doplnený o detské ihrisko či pingpongové stoly, čo sme využili a perfektne sme sa zabavili, či už stolným tenisom alebo hrami na ihrisku.

     • Úspech našej školy v medzinárodnom projekte

     • V rámci programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, Kľúčová akcia1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov , rozhodla  Národná agentúra o schválení grantu vo výške 6430.- € na realizáciu nášho projektu „ Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so ŠVVP“.

      Dvaja pedagogickí zamestnanci: Mgr. Erika Tóthová a Mgr. Eva Švecová absolvujú mobilné aktivity -  štrukturované 2-týždňové kurzy pre učiteľov v zahraničí: “ Kreativita v triede“ a        „ Jazyk a metodológia u mladších žiakov“.

      Vybrané kurzy sa budú realizovať v partnerskej škole v Spojenom kráľovstve, v Bell Educational Services Ltd v Cambridge, ktoré je  jedným z najväčších britských poskytovateľov kvalitného jazykového a školského vzdelávania po celom svete.

      Tešíme sa na nové zážitky a veríme, že získané vedomosti a skúsenosti prispejú k zvýšeniu efektivity a kvality vyučovania anglického jazyka na našej škole.

      Autorka projektu: Mgr. Erika Tóthová

     • Dotazník

     • Vážení rodičia,

      dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie dotazníka, ktorým chceme zistiť Vaše názory na kvalitu  našich základných škôl a materskej školy. Naším cieľom je vytvárať čo najlepšie podmienky pre výchovu a vzdelávanie Vašich detí. To nie je možné bez poznania a rešpektovania Vašich názorov. 

      Dotazník je anonymný, jeho vypĺňanie je dobrovoľné. Výsledky využijeme na skvalitnenie práce našej školy.

      Dotazník je možné vyplniť v termíne do 7. júla 2019. Pre vstup do dotazníka použite tlačidlo „dotazník alebo odkaz pod prispevkom a heslo, ktoré Vám oznámia učitelia Vašich detí. Dotazníky sú osobitne pre základnú školu a pre materskú školu.

      Ďakujeme Vám za Váš čas a vyplnenie dotazníka.

      PhDr. Lenka Hricová

     • Celoslovenská súťaž sluchovo postihnutých detí

     • V dňoch 24. - 26. 4.2019 prebehla v Bratislave Celoslovenská súťaž sluchovo postihnutých detí v jazykových zručnostiach a v matematike. Našu školu reprezentovali Terezka Vaňová /6.ročník/ a Adrián Andrášik /7. ročník. Obidvaja boli veľmi úspešní a umiestnili sa na popredných miestach.

      Priniesli si cenné diplomy a pekné finančné odmeny, ako aj uznanie prítomných pedagógov a spolužiakov. Blahoželáme!

     • Logo školy

     • Naším malým spoločným darčekom škole k 70. výročiu jej založenia, ktoré oslávime v novembri 2019, je nové logo školy. Do jeho tvorby sa zapojili žiaci našej školy od prípravného až po deviaty ročník. Víťazný obrázok vizuálne dotvorili pedagógovia a graficky spracoval náš bývalý žiak (ktorému ďakujeme za pomoc). Autorom postavičiek detí v centre loga je prípravkár Alex Novohradský.

      Ďakujeme všetkým žiakom za ich návrhy a nápady. Veríme, že nové logo sa stane krásnym symbolom našej školy – „školy pre teba a pre mňa“.

     • Raiffeisen BANK– „Gesto pre mesto“

     •  

      Milí rodičia, zamestnanci našej školy a proste všetci naši priatelia,

       

      Naša škola sa zapojila do výzvy Raiffeisen BANK– „Gesto pre mesto“ projektom, ktorý umožní vybaviť našu učebňu angličtiny technickými pomôckami, ktoré spestria vzdelávanie našich/vašich detí.

      K tomu, aby bol náš projekt úspešný potrebujeme vašu podporu- Váš hlas. Je to úplne jednoduché:

       

      • Kliknúť na stránku:  www.gestopremesto.sk
      • Kliknúť na ikonku:  HLASOVAŤ
      • Do okienka napísať alebo na mape nájsť: LUČENEC
      • Pozor! Nájsť náš projekt: „Hravá angličtina online“                         
      •    a pod ním kliknúť na ikonku: HLASOVAŤ ZA PROJEKT
      • V ďalšom kroku uviesť potrebné údaje a v závere kliknúť na : ODOSLAŤ HLAS
      • Potvrdiť zaslaním kódu svoj hlas /bezplatná SMS/

       

      Veríme, že chcete pomôcť žiakom našej školy tak, ako my, a preto Vám za vašu podporu  zo srdca ďakujeme a prosíme šíriť informáciu ďalej, nech je nás čo najviac.

       

      Informácie nájdete aj na webovej stránke školy

     • Projekt "Vy rozhodujete, my pomáhame"

     • Vážení rodičia, starí rodičia, priatelia našich detí a žiakov!

      Náš projekt, ktorý sme prihlásili v rámci výzvy

       „Vy rozhodujete, my pomáhame“,

      Učíme sa v prírode“

      – Mobilná outdoorová Zelená učebňa

      postupuje do druhého kola.

      V tomto kole hlasujú za jednotlivé projekty zákazníci predajní Tesco vhodením žetónikov, ktoré dostanú pri pokladni, do valca pri východe z predajne. Každý valec je označený názvom projektu.

       

      Chceme sa učiť a tvoriť bližšie k prírode a v prírode. Učenie sa a tvorenie vonku má inú atmosféru, je zážitkom, prináša nové poznania a spája ich so skutočnosťou. Môžeme pozorovať, porovnávať a tvoriť mimo štyroch stien. Môžeme si vybrať miesto v okolí školy alebo sa pomocou vozíkov aj s pomôckami premiestniť (aj do parku) a prežiť netradičnú hodinu alebo školský deň v prírode. Posilníme svoj vzťah k svojmu okoliu, k prírode a jej ochrane, budeme si vytvárať návyk tráviť voľný čas v prírode.

       

      Ako to chceme urobiť?

      Chceli by sme zriadiť outdoorovú učebňu v areáli školy s využitím aj v okolí (park, lúka apod.). Túto učebňu by sme využívali v priebehu školského roka ako súčasť moderného výchovno-vzdelávacieho procesu na vyučovanie vonku (predmety ako prírodoveda, biológia, fyzika, pracovné vyučovanie, výtvarná výchova...), na realizáciu záujmových a voľnočasových aktivít. Posilníme praktické, názorné a zážitkové formy vyučovania, budeme rozvíjať vzťah k prírode, jej ochrane a budeme vytvárať návyky trávenia času a voľného času v prírode.

       

      Môžeme sa učiť v okolí školy alebo ......

       

      Prosíme – nakupujte v Tescu a podporte nás! Ďakujeme.

   • Kontakty

    • Spojená škola internátna
    • zsisplc@pobox.sk, cspplc@centrum.sk - CŠPP, lhricova.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová riaditeľka školy
    • +421 047/451 18 55 - riaditeľka školy 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa 0911 941 273 - CŠPP 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
    • Ul. Karola Supa 48 984 03 Lučenec Dr. Herza 6 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko)
  • Fotogaléria

   • Aj keď sme sa nemohli stretávať, nezabudli sme na Vás - Dr. Herza
   • Rozlúčka - motýliky
   • Športové popoludnie motýliky
   • Motýliky doma
   • Deň otcov - Dr. Herza
   • Opäť v škole - Dr. Herza
   • Sovičky v parku
   • Takto doma pomáhame
   • Pre mamičky - 3.A -Dr. Herza
   • Ako sme v ŠKD Dr.Herza zvládli Deň Zeme počas karantény
   • Sovičky sa učia a objavujú
   • Učíme sa doma, Dr. Herza - P. C