• Fotoalbum

    • Školský rok 2021/2022

       Bosonohá olympiáda v škôlke                   Dopravná výchova

      

                                 Deň detí                                                   Deň mlieka                                        Výlet Stožok

       

                     Deň matiek                                               Deň zeme                                               Vynášanie Moreny

       

       Motýliky Príroda, náš kamarát                   Karneval v škôlke                    Karneval v motýlikovej triede

       

                                                            Motýliky- turistická vychádzka do lesa,

         Projekt Kozmo- predškoláci.                   staráme sa o vtáčiky                                    Mikuláš v škôlke

                

         Jeseň s rybičkovou triedou                         Jeseň v MŠ                         Ovocný deň v rybičkovej triede

       


     Školský rok 2020/2021 

                       Dr. Klaun u nás                          Koncoročný výlet - Mojín

       

                                                                                                                                        Výlet za domácimi zvieratami

           Šaška a Baška v škôlke                      Deň detí v motýlikovej triede                           Motýliková trieda

       

                                                                                                                                     Od Mikuláša po

                 Motýliky mamám                                Kuriatka privítali jar               Vianoce-motýliková trieda                                                            

       

                                                                   Koľko lásky sa zmestí           

                        Mikuláš                               do krabice od topánok                            Veselá jeseň                                                          

       

                                                                          Jeseň prišla pomaličky

              Deň zdravej výživy                           na náš kraj aj do školičky                      Vynovené toalety v MŠ

       

      

     Školský rok 2019/2020    

     Škôlkárky- výstup k vodopádu

          Bystrô a Melichovu skalu                 Rozlúčka - motýliky               Športové popoludnie - motýliky

       

                    Motýliky doma                           Sovičky v parku             Sovičky sa učia a objavujú      

       

     Kuriatka usilovne pracujú doma              MAMIČKÁM k sviatku                              Rybičky pracujú doma       

                      

                                                             Šikovné lienky pracujú

     Keď mravčeky pracujú doma           v domácom prostredi            Slniečka sú doma

                                

     Sovičky počas karantény. 

     Takto krásne a usilovne 

       pracujú  doma Sovičky               Motýliky v karanténe                                Karneval v škôlke

       

                                                                                                                                      Vianočné pečenie v

        Potulky Lučencom - motýliky                     Návšteva múzea                                  kuriatkovej triede  

        

                  Maliari v kuriatkovej triede                                     Mikuláš v škôlke                           Vianočné tvorivé dieľnicky     

       

      Jeseň v škôlke                                  Muzikoterapia MŠ                                Deň zdravej výživy

                

       Malý Sparťan                                   Dopravné ihrisko - Autoškola Gonda           Jessené aktivity v MŠ

       

     Tvorivé dielne motýliky a kuriatka          Dopravná výchova v MŠ                          Exkurzia u hasičov

       

     _____________________________________________________________________________________________________

     Školský rok 2018/2019        

      Kuriatka a motýliky v bazéne

          

     Kuriatka a motýliky v Timmy lande              Koncoročný výlet Fiľakovo            Okresná škôlkárska olympiáda

                   

                   Športová olympiáda v MŠ                                  Váľanie mája                                 Les v parku kuriatka a motýliky

                                                                     

                                                                          Hejného metóda v 

                Mliečny deň 2                                   motýlikovej triede                            Šaška a Baška v škôlke

          

       Divadielko Červené čiapočka                     Karneval v škôlke                           Vynášanie Moreny

        

            Kuriatka- dramatizácia rozprávky o

                      slniečku a mesiaci                                        Hry na snehu                                 Projekt Kozmo

            

      Zo života motýlikovej triedy               Vianočná besiedka 2018                             Kuriatka v zime

       

      Študenti Strednej odbornej školy

        pedagogickej v našej škôlke                       Mikuláš v škôlke                      Dochtorka Au v škôlke

                        

                               Naše telo                                    U kaderníčky - kuriatková trieda              V lese - kuriatka a motýliky

                    

                      Zo života - Kuriatka                           Vystúpenie pre dôchodcov            Deň zdravej výživy 

       

             Projekt Tesco                                                                                       Jesenná vychádzka do parku

        Vy rozhodujete my pomáhame                      Malý Sparťan                              Rybičky a Motýliky      

       

      Rozlúčka MŠ 2018                                       Rozlúčka MŠ 2018                                Olympiáda MŠ 2018

              

     Výlet Julova dolina                    Deň zeme                                          Vynášanie Moreny

                                                                                                                                                                                  

      Beseda s Petrom Gajdošíkom                               Karneval 2018                                             Vianočná besiedka

                  

                     Mikuláš v škôlke                    Prvá pomoc v spolupráci so SZŠ        Divadielko OVO ŠAŠKOVO             

        

                 Deň zdravej výživy                               V parku                            Na návšteve u hasičov 2017

       

                                                                          Deň mlieka                               Poľovnícka výstava 

         

                     Deň Zeme 2017                                               

        

                                                              

                        

      

        

                

       

        

      

              

      

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk
   • Ul. Karola Supa 48, 984 03 Lučenec 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa Slovakia
   • Dr. Herza 6, 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko) 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • lhricová.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová - Riaditeľka školy tel: +421 047/451 18 55
   • apoltarska.ssilc@gmail.com - Mgr. Adriana Poltárska - Zástupkyňa školy
   • cspplc@centrum.sk - Centrum CŠPP tel: 0911 941 273
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje