• Projekt "Vy rozhodujete, my pomáhame"

   •  

    Vážení rodičia, starí rodičia, priatelia našich detí a žiakov!

    Náš projekt, ktorý sme prihlásili v rámci výzvy

     „Vy rozhodujete, my pomáhame“,

    Učíme sa v prírode“

    – Mobilná outdoorová Zelená učebňa

    postupuje do druhého kola.

    V tomto kole hlasujú za jednotlivé projekty zákazníci predajní Tesco vhodením žetónikov, ktoré dostanú pri pokladni, do valca pri východe z predajne. Každý valec je označený názvom projektu.

     

    Chceme sa učiť a tvoriť bližšie k prírode a v prírode. Učenie sa a tvorenie vonku má inú atmosféru, je zážitkom, prináša nové poznania a spája ich so skutočnosťou. Môžeme pozorovať, porovnávať a tvoriť mimo štyroch stien. Môžeme si vybrať miesto v okolí školy alebo sa pomocou vozíkov aj s pomôckami premiestniť (aj do parku) a prežiť netradičnú hodinu alebo školský deň v prírode. Posilníme svoj vzťah k svojmu okoliu, k prírode a jej ochrane, budeme si vytvárať návyk tráviť voľný čas v prírode.

     

    Ako to chceme urobiť?

    Chceli by sme zriadiť outdoorovú učebňu v areáli školy s využitím aj v okolí (park, lúka apod.). Túto učebňu by sme využívali v priebehu školského roka ako súčasť moderného výchovno-vzdelávacieho procesu na vyučovanie vonku (predmety ako prírodoveda, biológia, fyzika, pracovné vyučovanie, výtvarná výchova...), na realizáciu záujmových a voľnočasových aktivít. Posilníme praktické, názorné a zážitkové formy vyučovania, budeme rozvíjať vzťah k prírode, jej ochrane a budeme vytvárať návyky trávenia času a voľného času v prírode.

     

    Môžeme sa učiť v okolí školy alebo ......

     

     

    Prosíme – nakupujte v Tescu a podporte nás! Ďakujeme.

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk, cspplc@centrum.sk - CŠPP, lhricova.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová riaditeľka školy
   • +421 047/451 18 55 - riaditeľka školy 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa 0911 941 273 - CŠPP 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • Ul. Karola Supa 48 984 03 Lučenec Dr. Herza 6 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko)
 • Fotogaléria

  • Aj keď sme sa nemohli stretávať, nezabudli sme na Vás - Dr. Herza
  • Rozlúčka - motýliky
  • Športové popoludnie motýliky
  • Motýliky doma
  • Deň otcov - Dr. Herza
  • Opäť v škole - Dr. Herza
  • Sovičky v parku
  • Takto doma pomáhame
  • Pre mamičky - 3.A -Dr. Herza
  • Ako sme v ŠKD Dr.Herza zvládli Deň Zeme počas karantény
  • Sovičky sa učia a objavujú
  • Učíme sa doma, Dr. Herza - P. C