• Dotazník

   • Vážení rodičia,

    dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie dotazníka, ktorým chceme zistiť Vaše názory na kvalitu  našich základných škôl a materskej školy. Naším cieľom je vytvárať čo najlepšie podmienky pre výchovu a vzdelávanie Vašich detí. To nie je možné bez poznania a rešpektovania Vašich názorov.

    Dotazník je anonymný, jeho vypĺňanie je dobrovoľné. Výsledky využijeme na skvalitnenie práce našej školy.

    Dotazník je možné vyplniť v termíne do 7. júla 2019. Pre vstup do dotazníka použite tlačidlo dotazník heslo, ktoré Vám oznámia učitelia Vašich detí. Dotazníky sú osobitne pre základnú školu a pre materskú školu.

    Ďakujeme Vám za Váš čas a vyplnenie dotazníka.

    PhDr. Lenka Hricová

     

         Dotazník pre Základnú školu                                                                   Dotazník pre Materskú školu

         

                                                                                           

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk, cspplc@centrum.sk - CŠPP, lhricova.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová riaditeľka školy
   • +421 047/451 18 55 - riaditeľka školy 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa 0911 941 273 - CŠPP 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • Ul. Karola Supa 48 984 03 Lučenec Dr. Herza 6 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko)
 • Fotogaléria

  • Aj keď sme sa nemohli stretávať, nezabudli sme na Vás - Dr. Herza
  • Rozlúčka - motýliky
  • Športové popoludnie motýliky
  • Motýliky doma
  • Deň otcov - Dr. Herza
  • Opäť v škole - Dr. Herza
  • Sovičky v parku
  • Takto doma pomáhame
  • Pre mamičky - 3.A -Dr. Herza
  • Ako sme v ŠKD Dr.Herza zvládli Deň Zeme počas karantény
  • Sovičky sa učia a objavujú
  • Učíme sa doma, Dr. Herza - P. C