• Vážení rodičia

     • týždne uvažovania o tom, či sa školy otvoria alebo neotvoria, sú u konca. Je určený dátum a sú určené aj podmienky, ktoré školy potrebujú zabezpečiť a musia dodržať, aby návrat do škôl bol čo najbezpečnejší pre Vás, Vaše deti aj pre ich učiteľov a vychovávateľov. V týchto dňoch Vás Vaše triedne učiteľky oslovujú s dotazom, ako rozmýšľate o návrate svojho dieťaťa do škôlky alebo do školy, a poskytujú Vám základné informácie.

      Momentálne riešime, čo všetko je potrebné zabezpečiť a či je reálne to zvládnuť. V tejto situácii škola potrebuje vychádzať zo svojich možností a podmienok, pretože otvorenie školy s rešpektovaním stanovených pravidiel znamená, že budeme potrebovať väčšie priestory, viac zamestnancov, aby sme to dokázali, a tiež budeme potrebovať vynaložiť viac finančných prostriedkov (najmä na dezinfekciu a realizáciu povinných opatrení).Tiež je potrebné zabezpečiť dostatočnú vzdialenosť medzi deťmi pri hrových aktivitách, vzdelávaní aj pri oddychu. Sprísnené sú podmienky fungovania školských jedální a tiež nároky na upratovanie a dezinfekciu priestorov. Z týchto dôvodov sme sa rozhodli, že vyučovanie bude sústredené do budovy na ulici K. Supa. Sú tu väčšie triedy, väčšia jedáleň aj väčší školský dvor. Zároveň nám to umožňuje zabezpečovať povinné prostriedky len pre jednu budovu, čo je pre nás finančne únosnejšie. Vieme, že pre niektorých z Vás toto riešenie môže znamenať problém, pretože táto budova sa nachádza v inej časti mesta. Verte však, že sa usilujeme v danej situácii zvoliť to najlepšie riešenie, aby sme vytvorili dostatočne bezpečné podmienky pre Vaše deti, pre Vás aj pre zamestnancov školy. Prevádzku budú podľa potreby zabezpečovať zamestnanci z obidvoch budov. Viaceré otázky ešte chceme konzultovať s regionálnym úradom verejného zdravia v Lučenci.

      Deti budú zaradené do skupín, ktoré sa budú vytvárať podľa počtu prihlásených detí. Vytvorená skupina sa nemení. V prípade poklesu počtu detí sa skupina môže zmeniť od nasledujúceho týždňa. Z toho dôvodu je veľmi otázny ranný klub detí, nakoľko sa tam bežne schádzajú deti z rôznych tried (tým pádom by to boli rôzne skupiny), čo dnes nie je možné. Ranný klub detí zvážime v prípade, že bude možné vytvoriť v rámci ročníka skupinu detí, ktoré budú tento ranný klub navštevovať. Táto skupina detí by potom bola spolu počas celého dňa.

      Niektorí pedagogickí zamestnanci budú pracovať so skupinami detí v škole a ďalší budú aj naďalej pracovať s deťmi doterajším spôsobom. Ak nám to technika umožní, pokúsime sa v škole nastaviť aj systém online vyučovania. V prípade, že sa nám to podarí, by aspoň čiastočne mohli takto byťaj deti, ktoré ostanú doma a majú internetové pripojenie, „prítomné v škole“. Zmení sa teda doterajší systém organizácie práce.

      Čo sa týka školského internátu, bol podaný dotaz na nášho zriaďovateľa, ktorý poslal dopyt na ministerstvo školstva. Na vyjadrenie čakáme. Zatiaľ je stanovená prevádzka školy maximálne na deväť hodín denne a o školských internátoch sa v pokynoch nehovorí.

      Veríme, že spoločnými silami nasledujúce obdobie zvládneme a že si deti školu a škôlku aspoň v mesiaci jún užijú – aj keď v inej podobeJ.

                                                                                                                                   Za vedenie školy L. Hricová

     • POĎAKOVANIE

     • Včera mi prišlo poštou  prekvapenie. Darček  prišiel síce mne, ale nebol len pre mňa.

       Bol pre „všetky dievčatá v našej škole“ ako to povedala mamina Ivka Kudláka z P.A.

      Dostali sme rúška, pri šití ktorých jej pomáhal aj malý Ivko.

      Keď som sa jej opýtala, ako sa jej odvďačíme, odpovedala:

      „ Už to dávno robíte. Staráte sa o to najcennejšie čo mám, môjho syna...

      A vyzerá to tak , že sa do školy  pôjde a Vaše zdravie a bezpečie je prvoradé, aby ste sa mohli starať o naše deti a meniť ich životy zo sna rodičov na realitu....“

      Ďakujeme Vám, pani Hirnerová, za toto nádherné gesto úcty, pokory a lásky.  Veľmi si to  vážime.

       

      Tóthová v mene všetkých kolegýň

      zo ZŠ pre žiakov s NKS- z Herzovej

     • Sovičky sa učia a objavujú

     • Vezmime svoje deti za ruku a nechajme sa nimi viesť.Všímajme si každý kamienok, ktorý chytia do jemných rúk. Počúvajme čo nám rozprávajú. Buďme tu a teraz s nimi. Za odmenu nám ukážu svet,na ktorý sme už  dávno zabudli.

     • Pre naše mamičky

     • Naše milé mamičky, mamky, mamulienky,

      (nie len dnes) Vám patrí veľké ďakujem.

      Ale to dnešné je o to väčšie, že v týchto dňoch ste to často práve Vy, kto pri nás stojí, kto nás trpezlivo podporuje, utešuje a ukazuje nám to, čo je napriek všetkému stále krásne a čo všetko sa dá.

      Máte s nami neuveriteľnú trpezlivosť a dávate nám pocit pohody a istoty, čo je pre nás všetkých teraz veľmi dôležité.

      Posielame Vám všetkým veľké objatie a verte, že Vás za všetko, čo pre nás robíte, veľmi ľúbime.

   • Kontakty

    • Spojená škola internátna
    • zsisplc@pobox.sk, cspplc@centrum.sk - CŠPP, lhricova.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová riaditeľka školy
    • +421 047/451 18 55 - riaditeľka školy 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa 0911 941 273 - CŠPP 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
    • Ul. Karola Supa 48 984 03 Lučenec Dr. Herza 6 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko)
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje