• Školský rok 2019/2020

       Aj keď sme sa nemohli stretávať,             Pre mamičky

               nezabudli sme na Vás                    3.A -Dr. Herza     

          

     Učíme sa doma,                                                                              Tvoríme doma

           Dr. Herza - P. C                   Spojená škola internátna                     Dr. Herza - P. C

        

     Učili sme sa o spoločenstve                       Netradičné Veľkonočné sviatky                 Takto sa doma učíme a  

     mravcov - 2.A Dr. Herza                                       2.A Dr. Herza                                 oddychujeme - 2.A Dr. Herza     

       

                                                                Sme doma učenie       Mesiac marec bol o knihe, Dr. Herza

         Sme doma kreslenie Pr.C                a oddych Pr.C                            Dr. Herza

                   

          Škola doma Prípravná A                               Karneval                          Kreslíme dúhu Pr. C

       

             Beseda s hasičom                       Julova dolina              Tvorivé dielne keramika

       

                Návšteva tvorivej dielne                                           Prevencia kriminality

       

                     Škola bubnovania

            Mikuláš                  Filmový klub                      Maľujeme zimu                                        Návšteva knižnice

        

      Jablko pre starých rodičov                Halloween                                  Boli sme v Divadle

        

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk, cspplc@centrum.sk - CŠPP, lhricova.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová riaditeľka školy
   • +421 047/451 18 55 - riaditeľka školy 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa 0911 941 273 - CŠPP 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • Ul. Karola Supa 48 984 03 Lučenec Dr. Herza 6 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko)
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje