• Vážení rodičia!

    prvé dni školského roku máme za sebou a zatiaľ to s Vašou pomocou zvládame. Dúfame, že náročnú situáciu budeme spoločne zvládať aj v ďalších dňoch.

    Z veľkého množstva informácií ohľadom COVID-19 a školy Vás chceme upozorniť na tieto:

    • Deti sú priamym mostom medzi veľkým školským kolektívom a Vašou rodinou – dodržiavaním pravidiel teda ochraňujete aj svoju rodinu.
    • V školách dodržiavame pravidlo R – O – R: rúška sú pre deti povinné podľa aktuálnych opatrení (pre všetky deti, okrem škôlkarov, v priestoroch školy mimo svojej triedy, na vyučovaní pre žiakov II. stupňa, pre ostatné deti sú odporúčané, preto je dobre, ak im to aj Vy doma vysvetľujete).

     

             prebraté z : https://korona.gov.sk/navrat-do-skoly/

     

    • Dôležité sú správne umyté ruky a dezinfekcia.

     

    • Pomôžete nám aj tým, že donesiete do školy papierové vreckovky a papierové utierky, ktoré slúžia namiesto látkových uterákov, ktoré teraz nepoužívame.

     

    • V tejto dobe školy fungujú podľa tzv. semafóru (alebo fáz):

                                     

     •  viac o tomto systéme nájdete na stránke ministerstva školstva (www.minedu.sk v časti manuály pre školy)
     •  informáciu o tom, ako je to v našej škole, dostanete od triednych učiteľov a nájdete ju aj na našej webovej stránke
    • Dôležité je telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára pri akomkoľvek podozrení na príznaky respiračného ochorenia alebo pri možnosti, že ste Vy alebo vaše dieťa boli v kontakte s infikovanou osobou. To znamená aj v prípade, ak Vás v priebehu dňa budeme kontaktovať z dôvodu podozrenia na ochorenie a Vy si prídete pre svoje dieťa. Lekár určí ďalší postup.
     •  Z uvedeného dôvodu Vás prosíme o Vaše aktuálne telefonické kontakty.
    • Podľa rozhodnutí ministra školstva sa zvyšuje počet dní, ktoré môžete dieťaťu ospravedlniť, na päť po sebe nasledujúcich dní školského vyučovania. Veríme, že túto možnosť budete využívať zodpovedne.
    • Pri každom návrate do školy po neprítomnosti, ktorá trvala viac ako tri dni (tzn. dieťa nebolo v škole za sebou 4 dni – do týchto dní počítame aj sobotu a nedeľu), je potrebné, aby dieťa donieslo vami podpísané Vyhlásenie o bezinfekčnosti. Bez toho nevieme dieťa prijať do školy a musíme Vám volať a dohodnúť sa, či viete toto vyhlásenie doručiť alebo či pošleme dieťa domov. Prosíme, aby ste na to mysleli najmä u starších detí, ktoré chodia do školy samé. Formulár Vyhlásenia je na stránke školy v sekcii Škola v období COVIDu, môžete si ho vytlačiť a podpísať . Akceptovať budeme aj to, keď si ho podľa vzoru napíšete rukou a podpíšete.
    • Na našej webovej stránke Vás budeme informovať o platných opatreniach a budeme Vám poskytovať aktuálne informácie. Spôsob komunikácie si s Vami ešte v priebehu septembra dohodnú triedni učitelia podľa potrieb triedy a podľa toho, čo Vám vlani dobre fungovalo.
    • V oranžovej a červenej fáze bude prebiehať dištančné vzdelávanie – pre žiakov I. aj II. stupňa to bude v triedach, ktoré ostanú doma (podozrivý alebo pozitívny výskyt ochorenia), v červenej fáze bude prebiehať vzdelávanie touto formou (počas prerušenia vyučovania) pre žiakov II. stupňa.
    • O spôsobe a podmienkach dištančného vzdelávania si, prosím, prečítajte v dokumente Dištančné vzdelávanie – vzdelávanie počas oranžovej a červenej fázy.

     

    Ďakujeme za Vašu ochotu a ústretovosť.

     

    Za vedenie školy                                                                                              PhDr. Lenka Hricová

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk, cspplc@centrum.sk - CŠPP, lhricova.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová riaditeľka školy
   • +421 047/451 18 55 - riaditeľka školy 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa 0911 941 273 - CŠPP 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • Ul. Karola Supa 48 984 03 Lučenec Dr. Herza 6 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko)
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje