• Dotazník

   • Vážení rodičia,

    dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie dotazníka, ktorým chceme zistiť Vaše názory na kvalitu  našich základných škôl a materskej školy. Naším cieľom je vytvárať čo najlepšie podmienky pre výchovu a vzdelávanie Vašich detí. To nie je možné bez poznania a rešpektovania Vašich názorov.

    Dotazník je anonymný, jeho vypĺňanie je dobrovoľné. Výsledky využijeme na skvalitnenie práce našej školy.

    Dotazník je možné vyplniť v termíne do 7. júla 2019. Pre vstup do dotazníka použite tlačidlo dotazník heslo, ktoré Vám oznámia učitelia Vašich detí. Dotazníky sú osobitne pre základnú školu a pre materskú školu.

    Ďakujeme Vám za Váš čas a vyplnenie dotazníka.

    PhDr. Lenka Hricová

     

         Dotazník pre Základnú školu                                                                   Dotazník pre Materskú školu

         

                                                                                           

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk, cspplc@centrum.sk - CŠPP, lhricova.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová riaditeľka školy
   • +421 047/451 18 55 - riaditeľka školy 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa 0911 941 273 - CŠPP 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • Ul. Karola Supa 48 984 03 Lučenec Dr. Herza 6 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko)
 • Fotogaléria

  • Slávnostné ukončenie školského roka 2018-2019
  • Deň detí
  • Priehrada Ľadovo
  • Kuriatka a motýliky v bazéne
  • Kuriatka a motýliky v Timmy lande
  • Koncoročný výlet Fiľakovo
  • Okresná škôlkárska olympiáda
  • Športová olympiáda v MŠ
  • Váľanie mája
  • Deň matiek Dr. Herza 6
  • Výlet do Banskej Bystrice po stopách SNP
  • Deň výťazstva nad fašizmom v parku