• Fotoalbum

    • Školský rok 2019/2020 

              Muzikoterapia MŠ

              

       Malý Sparťan                                   Dopravné ihrisko - Autoškola Gonda           Jessené aktivity v MŠ

       

     Tvorivé dielne motýliky a kuriatka          Dopravná výchova v MŠ                          Exkurzia u hasičov

       

     _____________________________________________________________________________________________________

     Školský rok 2018/2019        

      Kuriatka a motýliky v bazéne

          

     Kuriatka a motýliky v Timmy lande              Koncoročný výlet Fiľakovo            Okresná škôlkárska olympiáda

                   

                   Športová olympiáda v MŠ                                  Váľanie mája                                 Les v parku kuriatka a motýliky

                                                                     

                                                                          Hejného metóda v 

                Mliečny deň 2                                   motýlikovej triede                            Šaška a Baška v škôlke

          

       Divadielko Červené čiapočka                     Karneval v škôlke                           Vynášanie Moreny

        

            Kuriatka- dramatizácia rozprávky o

                      slniečku a mesiaci                                        Hry na snehu                                 Projekt Kozmo

            

      Zo života motýlikovej triedy               Vianočná besiedka 2018                             Kuriatka v zime

       

      Študenti Strednej odbornej školy

        pedagogickej v našej škôlke                       Mikuláš v škôlke                      Dochtorka Au v škôlke

                        

                               Naše telo                                    U kaderníčky - kuriatková trieda              V lese - kuriatka a motýliky

                    

                      Zo života - Kuriatka                           Vystúpenie pre dôchodcov            Deň zdravej výživy 

       

             Projekt Tesco                                                                                       Jesenná vychádzka do parku

        Vy rozhodujete my pomáhame                      Malý Sparťan                              Rybičky a Motýliky      

       

      Rozlúčka MŠ 2018                                       Rozlúčka MŠ 2018                                Olympiáda MŠ 2018

              

     Výlet Julova dolina                    Deň zeme                                          Vynášanie Moreny

                                                                                                                                                                                  

      Beseda s Petrom Gajdošíkom                               Karneval 2018                                             Vianočná besiedka

                  

                     Mikuláš v škôlke                    Prvá pomoc v spolupráci so SZŠ        Divadielko OVO ŠAŠKOVO             

        

                 Deň zdravej výživy                               V parku                            Na návšteve u hasičov 2017

       

                                                                          Deň mlieka                               Poľovnícka výstava 

         

                     Deň Zeme 2017                                               

        

                                                              

                        

      

        

                

       

        

      

              

      

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk, cspplc@centrum.sk - CŠPP, lhricova.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová riaditeľka školy
   • +421 047/451 18 55 - riaditeľka školy 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa 0911 941 273 - CŠPP 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • Ul. Karola Supa 48 984 03 Lučenec Dr. Herza 6 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko)
 • Fotogaléria

  • Muzikoterapia MŠ
  • Týžden zdravej výživy - štvrtok
  • Bubnovanie pre školy - muzikoterapia
  • Týždeň zdravej výživy - utorok
  • Jesenné aktivity v MŠ
  • Týždeň zdravej výživy - streda
  • Týždeň zdravej výživy - Pondelok
  • Terakotova výstava
  • Dopravné ihrisko - Autoškola Gonda
  • Malý Sparťan
  • Tvorivé dielne motýliky a kuriatka
  • Musica Medica