• Oznam pre rodičov, ktorí prichádzajú do  logopedickej poradne s cieľom vyhodnotenia TEKOSU – dotazníka, ktorí dostali u svojho pediatra.

      

     Vzhľadom na plynulý priebeh chodu logopedickej poradne Vás prosíme:

      

     1. Vami vyplnený dotazník TEKOS je potrebné odovzdať sociálnej pracovníčke Renátke Novenkovej (Spojená škola internátna, Karola Supa 48, Lučenec, tel.: 0911 941 273 ), ktorá spomínaný dotazník prevezme, s Vami vyplní potrebnú dokumentáciu a spomínaný dotazník doručí  na vyhodnotenie logopédke CŠPP.
     2. Po vyhodnotení  dotazníka Vás budeme telefonicky kontaktovať, dohodneme si termín stretnutia, na ktorom Vás oboznámime so závermi vyhodnotenia dotazníka a dohodneme ďalší postup.
     3. Závery z vyhodnotenia TEKOS-u odovzdáte odosielajúcej pediatričke.

      

     Za porozumenie ďakujeme.

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk, cspplc@centrum.sk - CŠPP, lhricova.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová riaditeľka školy
   • +421 047/451 18 55 - riaditeľka školy 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa 0911 941 273 - CŠPP 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • Ul. Karola Supa 48 984 03 Lučenec Dr. Herza 6 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko)
 • Fotogaléria

  • Muzikoterapia MŠ
  • Týžden zdravej výživy - štvrtok
  • Bubnovanie pre školy - muzikoterapia
  • Týždeň zdravej výživy - utorok
  • Jesenné aktivity v MŠ
  • Týždeň zdravej výživy - streda
  • Týždeň zdravej výživy - Pondelok
  • Terakotova výstava
  • Dopravné ihrisko - Autoškola Gonda
  • Malý Sparťan
  • Tvorivé dielne motýliky a kuriatka
  • Musica Medica