• OZNAM

     • OZNAM

      Oznamujeme Vám, že na základe preventívnych opatrení, ktoré vydal krízový štáb SR, bude od pondelka 16. marca na dva týždne (do nedele 29. marca 2020) prerušená prevádzka materskej aj základnej školy.

      Nakoľko sa situácia môže meniť, odporúčame Vám sledovať oznamy na našej webovej stránke.

      V piatok 13. marca 2020 je prevádzka materskej školy, základnej školy aj školského klubu detí skrátená nasledujúcim spôsobom:

      • materská škola – prevádzka do 13,00 hod.
      • základná škola – I. stupeň – vyučovanie sa končí o 11,30 hod., potom deti idú na obed – o 12,00 hod. si môžete prísť pre Vaše dieťa, prevádzka školského klubu je ukončená o 13,00 hod.
      • základná škola – II. stupeň:
       • 5. ročník – končí ako I. stupeň – o 11,30 hod., prevádzka školského klubu je ukončená o 13,00 hod. (ale pre deti si môžete prísť hneď po obede),
       •  6. – 9. ročník – vyučovanie sa končí  12,00 hd., potom deti idú na obed a odchádzajú domov (v prípade, ak nemajú obed, idú hneď po ukončení vyučovania domov).

      Zákonný zástupca môže dieťa z účasti na výchovno-vzdelávacom procese ospravedlniť. V prípade, ak nie je dieťa vyhlásené zo stravy, hradí zákonný zástupca stravu bez nároku na štátnu dotáciu.

     • OZNAM

     • Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v zmysle prijatých opatrení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že s platnosťou od 11. marca 2020 sa rušia všetky vyšetrenia a terapie klientov, predbežne do 20. Marca 2020, resp. do odvolania. Dôvodom je šírenie respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19. O novom termíne vyšetrenia budú klienti telefonicky informovaní.

     • Aj MY SME si VOLILI

     • 20.2.2020 sme si vybrali ako symbolický dátum pre VOĽBY do Žiackeho parlamentu. Priebeh volieb bol takmer identický so skutočnými voľbami. Vo volebnej miestnosti čakala na žiakov, „voličov“, nielen volebná urna, ale aj  volebná komisia v zložení: p. uč. M. Kortišová, p. uč .V. Malatinská p. uč. K. Malatincová a zástupcovia žiakov L. Salaiová , L. Berky a Z. Varga. Volieb sa zúčastnili žiaci 6. – 9. ročníka, ktorí si spomedzi svojich spolužiakov, uvedených na hlasovacom lístku, vybrali a zakrúžkovali jedného zástupcu za svoju triedu. A zvolili si nasledovne: VI.AR – Liliana Oláhová, VI.R – Ivan Berky, VII.AR – Ivan Čigaš, VII.R – Frederik Berky, VIII.AR – Zsolt Varga, VIII.R – Ladislav Berky,  IX.R – Martin Kováč. Náš Žiacky parlament, „na skúšku“, bude v uvedenom zložení pôsobiť do konca šk.roka 2019/2020. Tak mu teda želáme veľa chuti do práce J

   • Kontakty

    • Spojená škola internátna
    • zsisplc@pobox.sk, cspplc@centrum.sk - CŠPP, lhricova.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová riaditeľka školy
    • +421 047/451 18 55 - riaditeľka školy 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa 0911 941 273 - CŠPP 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
    • Ul. Karola Supa 48 984 03 Lučenec Dr. Herza 6 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko)
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje