• Imatrikulácia 2019

     • Dňa 2. októbra 2019 sa v spoločenskej miestnosti školy konala slávnostná imatrikulácia. Aby sa noví žiaci stali plnohodnotnými vzornými žiakmi a žiačkami, museli splniť niekoľko disciplín. Disciplíny boli športového charakteru  - triafanie loptičiek do kužeľov, slalom na podložke, hra s balónmi; boli zamerané aj na jemnú motoriku – triedenie korálok; a žiaci si tiež potrápili hlavičky hádankami. Po absolvovaní všetkých disciplín zložili imatrikulačný sľub a boli pasovaní za právoplatných vzorných žiakov a žiačky našej školy. Prehlásili, že sa budú svedomito učiť, slušne sa správať, dbať na čistotu, pomáhať spolužiakom a vážiť si pani učiteľky a pani vychovávateľky. Svoj sľub potvrdili podpísaním sa imatrikulačný plagát. Na záver žiakov čakala sladká odmena v podobe koláčikov a cukríkov a na pamiatku dostali pasovací dekrét a odznaky v tvare lôpt a smajlíkov.

   • Kontakty

    • Spojená škola internátna
    • zsisplc@pobox.sk, cspplc@centrum.sk - CŠPP, lhricova.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová riaditeľka školy
    • +421 047/451 18 55 - riaditeľka školy 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa 0911 941 273 - CŠPP 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
    • Ul. Karola Supa 48 984 03 Lučenec Dr. Herza 6 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko)
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje