• Tradícia Veľkej noci

     • Od 18. apríla na Zelený štvrtok začali nie len veľkonočné prázdniny, ale aj sviatok Veľkej noci a oslavy s ňou spojené. Aj na našej škole sme si chceli pripomenúť zvyky a tradície Veľkej noci a tak sme v utorok (16.4.) po vyučovaní pripravili pre deti hravé popoludnie, počas ktorého sme si pripomenuli niektoré tradície. Akciu sme zahájili krátkou ukážkou tradičnej šibačky a oblievačky, kedy junák vlastnoručne vyrobeným korbáčom z prútia vyšibal a vodou vyoblieval dievčinu, aj s krátkou veršovačkou a ona mu ako výslužku dala maľované vajíčka.

      Potom sme chvíľu s deťmi diskutovali o Veľkej noci, ako ju doma oslavujú, aké tradície majú. Je vidieť, že niektoré zvyky sa udržiavajú aj po generácie. Potom v tvorivých dielňach deti po skupinkách vyrábali vlastné korbáče s vopred nachystaných prútikov, vyzdobili ich podľa vlastnej fantázie rôznymi farebnými stuhami. Ďalšia skupinka zas maľovala vyfúknuté vajíčka, či inak ozdobovali aj polystirénové makety. Všetky výtvory, ako korbáče, tak aj maľované vajíčka boli jedinečné a deti preukázali zmysel pre tvorivosť.

      Napokon sme sa spoločne naučili niektoré z veľkonočných riekaniek, ako napríklad:

      Šibi ryby, šibi ryby,

      kus koláča od korbáča,

      mne postačí máličko,

      maľované vajíčko.

     • Deň narcisov

     • Občas sa s nami osud nepekne zahrá a cestu nám či niekomu v našom okolí skríži ťažká choroba, akou rakovina určite je. Boj s touto zákernou chorobou je neľahký a často aj finančne veľmi náročný. Preto Liga proti rakovine každoročne vytvára verejnú zbierku na podporu liečby tejto zákernej choroby. Dňa 11.4. sa pri príležitosti Dňa narcisov aj naša škola pripojila k Lige proti rakovine a podarilo sa nám vyzbierať 66,52 €, za čo dobrovoľným prispievateľom ďakujeme a veríme, že vyzbierané peniaze niekomu pomôžu.

     • Farebný týždeň 8.4. – 12.4. 2019

     • Enviromentálne aktivity ŠKD  pri  ZŠ pre žiakov s NKS internátnej, Dr. Herza 6,Lučenec

      Piatok  –     biely deň        - oblečenie - biele tričká

                                                    - deti sa starali  o kvietky a čistotu v školských priestoroch

                                                    - na záver sa konalo vyhodnotenie enviromentálnych aktivít

       

      Cieľom enviromentálnych aktivít bolo, aby získali nové vedomosti o prírode formou workshopov , aby pri nich prežívali radosť, zábavu a naučili sa súdržnosti a trpezlivosti pri kolektívnych činnostiach.

     • Farebný týždeň 8.4. – 12.4. 2019

     • Enviromentálne aktivity ŠKD  pri  ZŠ pre žiakov s NKS internátnej, Dr. Herza 6,Lučenec

      Štvrtok –      žltý deň         -oblečenie - žlté tričká

                                                   - workshop

                                                   - majiteľ včelnice pán Turčányi porozprával zaujímavosti zo života včiel

                                                   - deti si vyrobili sviečky z voskového plátu

       

      Cieľom enviromentálnych aktivít bolo, aby získali nové vedomosti o prírode formou workshopov , aby pri nich prežívali radosť, zábavu a naučili sa súdržnosti a trpezlivosti pri kolektívnych činnostiach.

     • Farebný týždeň 8.4. – 12.4. 2019

     • Enviromentálne aktivity ŠKD  pri  ZŠ pre žiakov s NKS internátnej, Dr. Herza 6,Lučenec

      Streda –  červený deň      - oblečenie -červené tričká

                                                    - na  exkurzii u hasičov videli stroje a nástroje, ktoré sa používajú na hasenie požiarov a záchranu ľudských životov

       

      Cieľom enviromentálnych aktivít bolo, aby získali nové vedomosti o prírode formou workshopov , aby pri nich prežívali radosť, zábavu a naučili sa súdržnosti a trpezlivosti pri kolektívnych činnostiach.

     • Farebný týždeň 8.4. – 12.4. 2019

     • Enviromentálne aktivity ŠKD  pri  ZŠ pre žiakov s NKS internátnej, Dr. Herza 6,Lučenec

      Utorok –   zelený deň       -  oblečenie - zelené tričká

                                                    -  workshop  pod vedením pani Ing. Pálajovej

                                                    - zamestnanci lesnej správy vysvetlili deťom z čoho vyrastajú stromy, ako sa volajú, aké majú plody

                                                    - porozprávali   o  lesných  zvieratách

                                                    - deti si vyskúšali  ručné pílenie dreva

       

      Cieľom enviromentálnych aktivít bolo, aby získali nové vedomosti o prírode formou workshopov , aby pri nich prežívali radosť, zábavu a naučili sa súdržnosti a trpezlivosti pri kolektívnych činnostiach.

     • Karneval

     • Pre mladších žiakov nižších ročníkov sme si aj tento rok pripravili karneval, na ktorý sa každý rok veľmi tešia. Deti si z domu podonášali rozmanité masky a tie, ktoré náhodou nemali, si požičali prevleky na škole. Medzi maskami sme našli policajtov, lesníkov, doktorov, ale aj kúzelné víly či iné rozprávkové bytosti. Fantázii pri maskách sa medze nekládli a tak boli naozaj pestré. Deti sa z chuti zabavili a strávili sme spolu príjemné popoludnie plné hier, aktivít a súťaží. Akciu zastrešili dvaja veselí klauni, ktorí nenechali nikoho bez smiechu.

     • Farebný týždeň 8.4. – 12.4. 2019

     • Enviromentálne aktivity ŠKD  pri  ZŠ pre žiakov s NKS internátnej, Dr. Herza 6,Lučenec

      Pondelok – modrý deň     -  22.3.2019 pri príležitosti Svetového dňa vody sme sa zúčastnili exkurzii vo vodnej nádrži v Málinci, aby sme videli  odkiaľ pochádza voda, ktorá tečie z vodovodného kohútika

       -  oblečenie - modré tričká

       -   úloha detí:  nosiť si počas celého farebného týždňa na pitie čistú vodu

       

      Cieľom enviromentálnych aktivít bolo, aby získali nové vedomosti o prírode formou workshopov , aby pri nich prežívali radosť, zábavu a naučili sa súdržnosti a trpezlivosti pri kolektívnych činnostiach.

     • Mimi a Líza

     • Čítanie s porozumením

      Knihu  „Mimi a Líza“ autoriek Kataríny Kerekesovej, Kataríny Molákovej a Alexandry Salmely  čítali pani vychovávateľky a pani učiteľky  deťom počas niekoľkých týždňov na kolektívnych hodinách ILI a počas výchovno-vzdelávacích činností v ŠKD.

      Pri výbere  knihy sa brala do úvahy potreba zvýšenia záujmu o čítanie. Ďalším kritériom bolo, aby sa deti pri počúvaní nenudili, aby sa zabavili, poučili a rozšírili si obzor vedomostí. Aktívne počúvanie jednotlivých príbehov bolo overované pracovnými listami, ktoré na základe prečítaného textu vytvorila pani vychovávateľka Sekerešová a obrázkovou prílohou, ktorú spracovala pani vychovávateľka Csöbönyei.

      Po prečítaní sa konalo zábavné popoludnie s názvom „Popoludnie s knihou“. Na siedmych stanovištiach si deti, rozdelené do súťažných družstiev, vyskúšali svoje vedomosti, zručnosti a poznatky. Aktivity vyplývali z dejovej osnovy jednotlivých príbehov o slepej Mimi a jej vidiacej kamarátke Líze.

     • Beseda s ornitológom

     • Apríl je mesiac lesov a naše operence k nim neodmysliteľne patria. Preto sme sa zúčastnili  dňa 26.3.2019 na prednáške s ornitológom. Pán Uhrín – dôchodca z DSS Libertas sa dlhé roky venoval amatérsky foteniu vtáctva žijúceho na našom území. Dnes odovzdáva svoje nadobudnuté skúsenosti mladšej generácii. Pozval nás na besedu o vtáčikoch, ktoré v jarnom období prilietajú späť na Slovensko. Deti z druhého a tretieho ročníka si pre neho pripravili množstvo zaujímavých otázok. Dozvedeli sa o vtáčikoch, ktoré prilietajú ako prvé ale aj o tých, ktoré sú lenivé stavať si vlastné hniezda. Daroval nám svoju zbierku fotografií vtáčikov, z ktorých deti vyrobili pekný projekt.

      Touto cestou sa mu chceme v mene všetkých detí poďakovať.

     • Turistický krúžok - Kokava-Línia

     • Dňa 2.3.2019 sme sa stretli na autobusovej stanici, kde nás čakal skibus. Odviezli sme sa na Kokavu  a tam sme sa poriadne vyšantili na svahu. Našim cieľom bola turistika spojená s presunom k vlaku do najbližšej dediny. Plány nám však nabúrala kĺzavá   trasa, pri ktorej sme všetci mali pocit, že sme urobili jeden krok vpred a dva vzad. Našťastie sme sa vynašli a využili opäť skibus na cestu späť. Spokojní, unavení  a plní zážitkov sme sa vrátili domov.

     • Fašiangy v DSS Libertas a rozlúčka s pánom riaditeľom

     • Fašiangy sú spojené so zábavou a hostinou. Pri tejto príležitosti sme boli dňa 26.2.2019 pozvaní na fašiangovú slávnosť do DSS Libertas. Našou hlavnou úlohou bolo rozlúčkové vystúpenie pre pána riaditeľa Cerovského. Po vystúpení nás pohostili tradičnými fašiangovými šiškami, ktoré nám veľmi chutili a potom nás aj pána riaditeľa zabavila tanečná skupina Ďatelinka. Spokojní z vydareného popoludnia, plného nezabudnuteľných zážitkov  sme sa vrátili späť do školy.

      Touto cestu sa chceme poďakovať zamestnancom  a klientom DSS za príjemne strávené chvíle a zaželať pánovi riaditeľovi do ďalšieho života všetko dobré.

     • Gratulácia jubilantom v DSS

     • Pri príležitosti osláv jubilantov sme dňa 31.1.2019 s deťmi druhého a tretieho ročníka  vystúpili v DSS Ambra. Piesňou, tancom a básňami sme potešili našich najstarších. Po skončení programu nasledovala návšteva na izbách, na ktorú sa tešia nielen starčekovia ale predovšetkým deti,  pre ktoré  je to silný emocionálny zážitok.

      Samozrejme nechýbali napečené koláčiky našimi druhákmi a papierové kvietky pripravené našimi najmenšími.

      Ďakujem za spoluprácu všetkým kolegyniam a deťom.

     • Školy zostávajú v čiernej

     • Týždeň škôl v čiernej od 8. do 14. Apríla 2019

      Iniciatíva slovenských učiteľov vyhlasuje kampaň Školy zostávajú v čiernej pretože množstvo problémov naďalej rastie. Protestujeme zároveň proti schváleniu zákona o pedagógoch.

       

      Učiteľky Špeciálnej materskej školy internátnej

       

     • Dentálny hygiena

     • Dňa 5. apríla 2019 sa uskutočnila prednáška na tému Zdravý životný štýl – dentálna hygiena. Prednáška bola spojená s prezentáciou a praktickým čistením zubov. Zúčastnili sa jej žiaci: P.D, 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A. prednášku viedol sociálny pedagóg pán M. Vrábel. Za akciu zodpovedala  koordinátorka školského preventívneho programu na riešenie sociálno-patologických javov a kriminality M. Mužíková.

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk, cspplc@centrum.sk - CŠPP, lhricova.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová riaditeľka školy
   • +421 047/451 18 55 - riaditeľka školy 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa 0911 941 273 - CŠPP 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • Ul. Karola Supa 48 984 03 Lučenec Dr. Herza 6 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko)
 • Fotogaléria

  • Aj keď sme sa nemohli stretávať, nezabudli sme na Vás - Dr. Herza
  • Rozlúčka - motýliky
  • Športové popoludnie motýliky
  • Motýliky doma
  • Deň otcov - Dr. Herza
  • Opäť v škole - Dr. Herza
  • Sovičky v parku
  • Takto doma pomáhame
  • Pre mamičky - 3.A -Dr. Herza
  • Ako sme v ŠKD Dr.Herza zvládli Deň Zeme počas karantény
  • Sovičky sa učia a objavujú
  • Učíme sa doma, Dr. Herza - P. C