• Oznam – zmeny v organizácii školského roka 2020/21

    (T5 a T9, prijímacie konanie na SŠ, klasifikácia žiakov)

                                                                                                                                        13. 1. 2021

    V nadväznosti na epidemiologickú situáciu sa zmenili niektoré termíny:

    • Testovanie žiakov 5. ročníka (T5-2021) je zrušené.
    • Testovanie žiakov 9. ročníka (T9-2021) sa bude konať v termíne 9. jún 2021 z predmetov SJL a MAT. Náhradný termín je 24. jún 2021.
    • Prijímacie konanie na stredné školy sa uskutoční v termíne od 3. mája 2021 do 14. mája 2021:
     •  presný termín odovzdávania prihlášok v základnej škole Vám oznámi výchovná poradkyňa,
     •  ako každý rok budú dva termíny prijímacích skúšok: 1. termín – 3. máj 2021 (podľa počtu prihlásených aj 4. máj 2021), 2. termín – 10. máj 2021 (podľa počtu prihlásených aj 11. mája 2021),
     •  overenie špeciálnych schopností („talentové skúšky“) sa bude tiež konať v dvoch termínoch: 1. termín – 5. máj 2021 (prípadne aj 6. a 7. máj 2021), 2. termín – 12. máj 2021 (prípadne aj 13. a 14. máj 2021),
     •  talentové skúšky pre zimné športy sa môžu konať od 1. marca 2021. 
    • Riadny termín na vyskúšanie a hodnotenie žiakov za prvý polrok školského roka sa predlžuje do 31. marca 2021:
     •  toto platí pre žiakov, ktorých nebolo možné vyskúšať v prvom polroku školského roka (z dôvodu dištančného vzdelávania, ochorenia COVID), títo žiaci nekonajú komisionálnu skúšku a výpis z polročného vysvedčenia dostanú 31. marca 2021,
     •  vzhľadom na skutočnosť, že naši žiaci mali dištančné vzdelávanie len v obmedzenom čase, predpokladáme ukončenie prvého polroka na našej škole v riadnom termíne (t.j. 31. január 2021); predĺženie termínu klasifikácie bude uplatňované v individuálnych prípadoch na základe odporúčania vyučujúceho.

     

                                                                                                               vedenie školy

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk, cspplc@centrum.sk - CŠPP, lhricova.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová riaditeľka školy
   • +421 047/451 18 55 - riaditeľka školy 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa 0911 941 273 - CŠPP 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • Ul. Karola Supa 48 984 03 Lučenec Dr. Herza 6 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko)
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje