• Oznam

    Prosím triednych učiteľov, aby oboznámili rodičov so zmenou v  ospravedlňovaní detí – počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 sa lehota, na ktorú môžu ospravedlniť, predlžuje na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní – tzn. napr. PO až PIA alebo ŠTVR až STR (pretože sa počíta len ŠVR, PIA, PO, UT, STR = 5 dní, nepočíta sa víkend).

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk, cspplc@centrum.sk - CŠPP, lhricova.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová riaditeľka školy
   • +421 047/451 18 55 - riaditeľka školy 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa 0911 941 273 - CŠPP 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • Ul. Karola Supa 48 984 03 Lučenec Dr. Herza 6 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko)
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje