• Záujem o AG testy pre školský rok 2022/23 – informácia pre rodičov

     

    Vážení rodičia,

    ministerstvo školstva už teraz pripravuje bezpečný návrat žiakov do škôl po prázdninách v súvislosti s ochorením Covid-19.

    Opäť máte možnosť získať pre svoj deti AG samotesty. Upozorňujeme Vás však, že v prípade, ak o tieto samotesty požiadate, budete povinní v prípade výskytu Covid-19 testy používať a nahlasovať každé vykonanie AG samotestu podľa inštrukcií MŠVVaŠ SR.

    V prípade záujmu o tieto AG samotesty je potrebné do piatku 3. júna 2022 (najneskôr do pondelka 6. 6. 2022 ráno):

    • vypísať, podpísať a odovzdať triednej učiteľke lístok o záujme o AG samotesty pre svoje dieťa (je na druhej strane tohto listu) alebo
    • podpísať záujem na zozname u triedneho učiteľa / učiteľky alebo
    • označiť záujem o AG testy v Edupage alebo
    • poslať triednej učiteľke/ triednemu učiteľovi e-mail s textom:

    Mám záujem o AG samotesty pre môjho syna (dcéru):  meno a priezvisko, trieda. Som si vedomý/ vedomá podmienok používania testov. Meno a priezvisko zákonného zástupcu. Dátum: ................................                                                                      

     

    U budúcich prípravkárov a úplne nových prváčikov je termín do 22. júna 2022. Záujem viete vypísať a v budove na ulici K. Supa u p. Mészárošovej.

    Po uvedených termínoch už nemôžeme meniť počty.

    Ak nemáte záujem, jednoducho nám nič nemusíte nahlasovať ani podpisovať.

    AG samotesty si budete preberať na konci školského roka (bude si potrebné osobne prísť), v B. Bystrici by sme ich mali dostať najneskôr 28. júna. Rodičia prípravkárov a nových prváčikov si samotesty preberú na začiatku prázdnin.

     

    1. 6. 2022

                                                                                                                       vedenie školy

     

    Záujem o AG samotesty

     

     

     

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk
   • Ul. Karola Supa 48, 984 03 Lučenec 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa Slovakia
   • Dr. Herza 6, 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko) 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • lhricová.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová - Riaditeľka školy tel: +421 047/451 18 55
   • apoltarska.ssilc@gmail.com - Mgr. Adriana Poltárska - Zástupkyňa školy
   • cspplc@centrum.sk - Centrum CŠPP tel: 0911 941 273
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje