•  

    • Trieda Triedny učiteľ
     ŠMŠ NKS - 1. trieda Silvia Golianová
     ŠMŠ SP - 2. trieda Mgr. Eva Švantnerová
     ŠMŠ NKS - 3. trieda Eva Vargová
     ŠMŠ NKS - 4.trieda Bianka Tóthová
     ŠMŠ - 5. trieda Diana Árvaiová
     ŠMŠ - 6. trieda Lenka Gáliková
     ŠMŠ - 7. trieda Mgr. Linda Čampová
     Prípravná AS Mgr. Andrea Katriňáková
     Prípravná BS PaedDr. Ivana Salajová
     Prípravný C Mgr. Henrieta Ondrušová
     Prípravný D Mgr. Margaréta Mužíková
     I.AS Mgr. Sidónia Hinduláková
     I.B Mgr. Andrea Malatincová
     I.C PhDr. Gabriela Novodomská
     II.AS Mgr. Adriana Pohorelcová
     II.B Mgr. Valéria Kyseľová
     III.A Mgr. Vlasta Hadrabová
     III.B Mgr. Jana Bobáľová
     IV. AS Mgr. Romana Obročníková
     IV.B Mgr. Drahomíra Klejová
     V.A Mgr. Monika Lásková
     VI.AS Mgr. Katarína Strnová
     VI.B  Mgr. Miroslava Moravčíková
     VII.AS Mgr. Viktória Malatinská
     VII.B Mgr. Eva Švecová
     VIII.AS Mgr. Eva Vaňová
     VIII.B Mgr. Roman Ľupták
     IX.AS PaedDr. Martina Kortišová
     IX.B Mgr. Dušana Nôtová

      

      

      

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk, cspplc@centrum.sk - CŠPP, lhricova.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová riaditeľka školy
   • +421 047/451 18 55 - riaditeľka školy 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa 0911 941 273 - CŠPP 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • Ul. Karola Supa 48 984 03 Lučenec Dr. Herza 6 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko)
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje