•  

    • Trieda Triedny učiteľ
     ŠMŠ NKS - 1 Silvia Golianová
     ŠMŠ NKS - 2 Mgr. Eva Švantnerová
     ŠMŠ NKS - 3 Eva Vargová
     ŠMŠ NKS - 4 Andrea Mezöová Pálová
     ŠMŠ AU - 5 Diana Árvaiová
     ŠMŠ AU - 6 Lenka Gáliková
     ŠMŠ AU - 7 Mgr. Linda Čampová
     Prípravná A Mgr. Margaréta Mužíková
     Prípravná B PaedDr. Ivana Salajová
     Prípravná C  Mgr. Henrieta Ondrušová
     l. AS Mgr. Andrea Katriňáková
     l. B Mgr. Andrea Malatincová
     l. C Mgr. Drahomíra Klejová
     ll. AS Mgr. Sidónia Hinduláková
     ll. B Mgr. Romana Obročníková
     ll. C PhDr. Gabriela Novodomská
     lll. AS Mgr. Adriana Pohorelcová
     lll. B Mgr. Valéria Kyseľová
     lV. A Mgr. Vlasta Hadrabová
     lV. B Bc. Katarína Mihályová
     V. AS Mgr. Dušana Nôtová
     V. B Mgr. Miroslava Moravčíková
     Vl. AS PaedDr. Martina Kortišová
     Vl. B Mgr. Monika Lásková
     Vll. AS Mgr. Katarína Strnová
     Vlll. AS Mgr. Viktória Malatinská
     Vlll.B Mgr. Katarína Malatincová
     lX. AS Mgr. Eva Vaňová
     IX. B Mgr. Roman Ľupták
        
        

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk
   • Ul. Karola Supa 48, 984 03 Lučenec 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa Slovakia
   • Dr. Herza 6, 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko) 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • lhricová.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová - Riaditeľka školy tel: +421 047/451 18 55
   • apoltarska.ssilc@gmail.com - Mgr. Adriana Poltárska - Zástupkyňa školy
   • cspplc@centrum.sk - Centrum CŠPP tel: 0911 941 273
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje