• Rozvrh

    Trieda Triedny učiteľ
    Prípravná A Mgr. Margaréta Mužíková
    Prípravná B PaedDr. Ivana Salajová
    Prípravná C Mgr. Henrieta Ondrušová
    1. AS Mgr. Andrea Katriňáková
    1. B Mgr. Andrea Malatincová
    1. C Mgr. Drahomíra Klejová
    2. AS Mgr. Sidónia Hinduláková
    2. B Mgr. Romana Obročníková
    2. C PhDr. Gabriela Novodomská
    3. AS Mgr. Adriana Pohorelcová
    3. B Mgr Valéria Kyseľová
    4. A Mgr. Vlasta Hadrabová
    4. B Bc. Katarína Mihályová
    5. AS Mgr. Dušana Nôtová
    5. B Mgr Miroslava Moravčíková
    6. AS PaedDr. Martina Kortišová
    6. B Mgr. Monika Lásková
    7. AS Mgr. Katarína Strnová
    8. AS Mgr. Viktória Malatinská
    8. B Mgr. Katarína Malatincová
    9. AS Mgr. Eva Vaňová
    9. B Mgr. Roman Ľupták

     

     

     

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk
   • Ul. Karola Supa 48, 984 03 Lučenec 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa Slovakia
   • Dr. Herza 6, 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko) 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • lhricová.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová - Riaditeľka školy tel: +421 047/451 18 55
   • apoltarska.ssilc@gmail.com - Mgr. Adriana Poltárska - Zástupkyňa školy
   • cspplc@centrum.sk - Centrum CŠPP tel: 0911 941 273
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje