• Rozvrh

    Trieda Triedny učiteí
    Prípravná AS Mgr. Andrea Katriňáková
    Prípravná BS PaedDr. Ivana Salajová
    Prípravná C Mgr. Henrieta Ondrušová
    Prípravná D Mgr. Margaréta Mužíková
    I.AS Mgr. Sidónia Hinduláková
    I.B Mgr. Andrea Malatincová
    I.C PhDr. Gabriela Novodomská
    II.AS Mgr. Adriana Pohorelcová
    II.B Mgr. Valéria Kyseľová
    III.A Mgr. Vlasta Hadrabová
    III.B Mgr. Jana Bobáľová
    IV.AS Mgr. Romana Obročníková
    IV.B Mgr. Drahomíra Klejová
    V.A Mgr. Monika Lásková
    VI.AS Mgr. Katarína Strnová
    VI.B Mgr. Miroslava Moravčíková
    VII.AS Mgr. Viktória Malatinská
    VII.B Mgr. Eva Švecová
    VIII.AS Mgr. Eva Vaňová
    VIII.B Mgr. Roman Ľupták
    IX.AS PaedDr. Martina Kortišová
    IX.B Mgr. Dušana Nôtová

     

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk, cspplc@centrum.sk - CŠPP, lhricova.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová riaditeľka školy
   • +421 047/451 18 55 - riaditeľka školy 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa 0911 941 273 - CŠPP 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • Ul. Karola Supa 48 984 03 Lučenec Dr. Herza 6 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko)
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje