• OZNAM- ŠKD v ZŠ pre žiakov s NKS, Dr. Herza 6

     

    Vážení rodičia,

         z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie a následne zavedenými sprísnenými opatreniami nemôžeme pristúpiť od 1.októbra k sprevádzkovaniu školského klubu /raňajší, popoludňajší/ v plnom rozsahu.

    Pre rodičov detí, ktorí nemajú možnosť zabezpečiť nástup detí do školy podľa stanoveného harmonogramu, bude od 1.októbra spustený ranný školský klub s obmedzeným počtom detí:

    P.BS- 5 detí

    P.D-1 dieťa

    1.B-1 dieťa

    ŠKD bude v prevádzke od 6:30 hod. a deti musia mať  rúška.

    Popoludňajší klub bude fungovať podľa predtým prijatých pravidiel a harmonogramu.

    Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

     

    Mgr. Erika Tóthová

    zást. riaditeľky

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk, cspplc@centrum.sk - CŠPP, lhricova.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová riaditeľka školy
   • +421 047/451 18 55 - riaditeľka školy 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa 0911 941 273 - CŠPP 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • Ul. Karola Supa 48 984 03 Lučenec Dr. Herza 6 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko)
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje