•  

    Oznam:

    Od 15. 3. 2021 - respirátor

     

    Vážení rodičia,

    podľa Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 99/2021 zo dňa 3. februára 2021 je           od 15. marca 2021 zavedená povinnosť nosiť respirátor ffp2 bez výdychového ventilu alebo iný obdobný prostriedok na verejnosti v priestoroch všetkých interiérov.

    Výnimiek z tejto povinnosti uvádza Vyhláška niekoľko. Nás sa týka výnimka pre žiakov do ukončenia I. stupňa (prípravný až štvrtý ročník – pre tieto deti platí rúško) a pre osoby so sluchovým postihnutím. Pre deti v MŠ je aj naďalej odporúčané rúško a sme veľmi radi, že ho deti nosia (ďakujeme J).

    Všetci ostatní – zamestnanci, žiaci od piateho po deviaty ročník – majú povinnosť nosiť respirátor.

    Výhrady voči noseniu respirátorov počas celého dňa (alebo takmer celého), čo by sa týkalo starších detí ubytovaných v internáte, sme konzultovali s RÚVZ v Lučenci a na základe ich usmernenia s Hlavnou odborníčkou pre hygienu detí a mládeže Úradu verejného zdravotníctva SR. Žiaľ, ako sme sa dozvedeli, Úrad nemá právomoc takúto výnimku určiť. Z toho dôvodu sme boli usmernení, aby sme sa obrátili na krízový štáb, resp. ministerstvo vnútra SR a zároveň aj na ministerstvo školstva, čo sme aj urobili. Odpoveď očakávame.

    Z uvedeného dôvodu odporúčame rodičom detí, ktoré sú ubytované v internáte a majú povinnosť nosiť respirátor, aby individuálne zvážili situáciu.

    Rodičov starších detí, ktoré budú ubytované v internáte, prosíme, aby pre svoje deti zabezpečili dostatočný počet respirátorov – na každý deň v škole (vzhľadom na dĺžku ich nosenia) odporúčame po dva kusy.

     

                                                                                                                          Vedenie školy

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk, cspplc@centrum.sk - CŠPP, lhricova.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová riaditeľka školy
   • +421 047/451 18 55 - riaditeľka školy 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa 0911 941 273 - CŠPP 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • Ul. Karola Supa 48 984 03 Lučenec Dr. Herza 6 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko)
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje