Organizácia školského roka 2018/2019

    • Organizácia školského roka 2018/2019

    •  

      

     Organizácia školského roka 2018/2019

      

     Vyučovanie   

      

      

     začiatok:

     začiatok vyučovania:

     koniec vyučovania:

      

     I. polrok:

     1. september 2018

     (sobota)

     3. september 2018

     (pondelok)

     31. január 2019

     (štvrtok)

      

     II. polrok:

     1. február 2019

     4. február 2019

     (pondelok)

     29. jún 2019

     (piatok)

      

      

     Termíny školských prázdnin v školskom roku 2018/2019      

      

      

     P r á z d n i n y :

     Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

     Termín

     prázdnin

     Začiatok vyučovania

     po prázdninách

     JESENNÉ

     30. október 2018

     (utorok)

     31. október –

     2. november 2018

     5. november 2018

     (pondelok)

     VIANOČNÉ

     21. december 2018

     (piatok)

     23. december 2018 – 7. január 2019

     8. január 20189

     (utorok)

     POLROČNÉ

     31. január 2019

     (štvrtok)

     1. február 2019

     (piatok)

     4. február 2019

     (pondelok)

     JARNÉ

     (banskobystrický kraj)

     1. marec 2019

     (piatok)

     4. marec –

     8. marec 2019

     11. marec 2019

     (pondelok)

     VEĽKONOČNÉ

     17. apríl 2019

     (streda)

     18. apríl –

     23. apríl 2019

     24. apríl 2019

     (streda)

     L E T N É

     28. jún 2019

     (piatok)

     1. júl – 31. august

     2019

     2. september 2019

     (pondelok)

      

     ŠMŠI ako organizačná zložka Spojenej školy internátnej v čase hlavných a vedľajších prázdnin prerušuje prevádzku.

     Riaditeľské voľno

      

     Riaditeľské voľno predbežne plánujeme z organizačných a prevádzkových dôvodov na termíny: 

       • 29. 10. (pondelok pred jesennými prázdninami, 30. 10. je štátny sviatok),
       • ZŠ na ulici K. Supa (okrem žiakov príslušných ročníkov): celoštátne testovania T5-2018 (21. 11. 2018) a T9-2019 (03. 04. 2018).

     O poskytnutí riaditeľského voľna budú rodičia aj žiaci zavčasu informovaní.

      

     Celoslovenské testovanie – piaty a deviaty ročník

     • z predmetov slovenský jazyk a literatúra, matematika

      

     termín:

     náhradný termín:

     T5-2018:

     21. november 2018 (streda)

     ----

     T9-2019:

     03. apríl 2019 (streda)

     16. – 17. apríl 2019

      

      

     Prijímanie na stredné školy (žiaci 9. ročníkov)

      

      

     Prihlášky odovzdať výchovnému poradcovi  do:

     Termín konania:

     Talentové skúšky:

     do 20. februára 2018

     15.03. -30. 04. 2019

     (určuje si stredná škola)

     1. kolo – 1. termín:

     do 10. apríla 2019

     13. mája. 2019 (pondelok)

     1. kolo – 2. termín:

     16. mája. 2019 (štvrtok)

     2. kolo:

     do 06. júna. 2019

     18. júna. 2019 (utorok)

     Kritériá pre talentové odbory stredné školy zverejňujú:

     • do 1. februára 2019 u talentových odborov
     • do 31. marca 2019 u ostatných odborov

     Rodičom odporúčame individuálne si zistiť, kedy stredná škola organizuje Deň otvorených dverí, a individuálne sa tejto akcie s dieťaťom zúčastniť.

      

     Termíny klasifikačných porád (pedagogická rada) - predbežné

      

     Termín:

     Dr. Herza 6

     K. Supa 48

     Pedagogická rada

     24. august 2018 (spoločná)

     Štvrťročná pedagogická rada

     20. november 2018

     19. november 2018

     Polročná pedagogická rada

     24. január 2019

     28. január 2019

     Tri štvrťročná pedagogická rada

     16. apríl 2019

     15. apríl 2019

     Koncoročná pedagogická rada

     19. jún 2019

     20. jún 2019

      

      

     Termíny pracovných porád (predbežné)

     • 15. //16. október 2018
     • 10. //13. december 2018
     • 11. //12. február 2019
     • 11. //12. marec 2019
     • 13. //14. máj 2019

      

     Plán práce na obdobie (vybrané akcie):

     (tieto plány budú dopĺňané priebežne)

     • december 2018 – január 2019
     • február 2019 – marec 2019
     • marec 2019 – máj 2019
     • máj 2019 – jún 2019
  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk
   • Ul. Karola Supa 48, 984 03 Lučenec 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa Slovakia
   • Dr. Herza 6, 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko) 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • lhricová.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová - Riaditeľka školy tel: +421 047/451 18 55
   • apoltarska.ssilc@gmail.com - Mgr. Adriana Poltárska - Zástupkyňa školy
   • cspplc@centrum.sk - Centrum CŠPP tel: 0911 941 273
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje