•  

    Oznam:

    Informácie najmä pre rodičov...

     

    Priestory našej školy a škôlky opäť ožili a my sa z toho tešíme. J Veľmi.

    Zároveň dúfame, že si tento pocit vzájomnej prítomnosti budeme užívať dlhšiu dobu...

    K tomu, aby sa nám to spoločne podarilo, sú potrebné určité pravidlá – pre nás, zamestnancov, aj pre Vás, rodičov, a tiež pre deti a žiakov v škole.

    Nové pravidlá platia v súvislosti so zákazom vychádzania od 8. 2. 2021. Zo zákazu vychádzania sú v Uznesení vlády č. 77 z 5. 2. 2021 výnimky – nás sa týkajú tie na cestu do a zo zamestnania (pre zamestnanca), na cestu do a zo školy (pre dieťa a žiaka) a na cestu na účel sprevádzania dieťaťa a žiaka do školy (pre osobu, ktorá ho sprevádza).

    Aké pravidlá máme?

    • Čo sa týka hygienických a protiepidemiologických opatrení – tie nám ostávajú také, aké sme mali a už ich poznáte. Myslíme si, že sme ich aj doteraz mali dobre nastavené, a prevádzka nám s nimi fungovala bez problémov až do vianočných prázdnin J. Prosíme, dodržiavajme ich teda aj naďalej!
    • NOVÉ: Všetci zamestnanci školy sa budú testovať na ochorenie COVID-19 v pravidelných intervaloch – ich test nesmie byť starší ako sedem dní (napriek tomu, že regionálny Covid-automat bude hovoriť niečo iné – školy to jednoducho majú prísnejšie). Z povinnosti testovať sa platia výnimky podobne ako u zákonných zástupcov (viď. nižšie).
    • NOVÉ: Výnimka zo zákazu vychádzania platí na cestu dieťaťa do školy a škôlky za podmienky, že (= dieťa môže ísť do školy a škôlky, ak je splnené):
     • jeden zákonný zástupca dieťaťa v spoločnej domácnosti má negatívny test na covid-19, ktorý nie je starší ako 7 dní, alebo
     • zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti má doklad o prekonaní tohto ochorenia covid-19, alebo
     • bol zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti očkovaný aj druhou dávkou vakcíny a prešlo už 14 dní (tiež treba mať doklad), alebo
     • zdravotný stav zákonných zástupcov (teda ani jeden sa nemôže testovať) neumožňuje vykonanie testu (čo treba preukázať potvrdením od lekára).

    - Toto sa uvádza v Uznesení vlády č. 77 z 5. 2. 2021.

    • NOVÉ: Dieťa alebo žiaka môže do školy sprevádzať osoba, ktorá spĺňa rovnaké podmienky (teda 7-dňový negatívny test alebo doklad o prekonaní alebo doklad o očkovaní alebo potvrdenie od lekára, že nemôže byť testovaná). Toto platí len pre účel sprevádzania. Stále platí, že dieťa môže ísť do školy, len ak zákonný zástupca splní stanovené podmienky (napr. dieťa sprevádza teta, ktorá má doklad o prekonaní ochorenia covid, ale dieťa sa môže vydať na cestu do školy len ak jeden z rodičov má negatívny test na covid-19, ktorý nie je starší ako 7 dní).

    - Toto sa uvádza v Uznesení vlády č. 77 z 5. 2. 2021.

    • NOVÉ: Ak zákonný zástupca neabsolvuje testovanie a žiak následne nechodí do školy, túto neprítomnosť ospravedlníme. Zákonný zástupca však NEMÁ v tomto prípade nárok na OČR (ani pandemickú). Nakoľko sa vyučuje, sú tu určité podmienky – žiak sa bude vzdelávať formou zadávania úloh a pracovných listov.  
    • Preto je zákonný zástupca povinný zabezpečiť ohľadom vzdelávania kontakt so školou.
    • Upozorňujeme, že ak toto zákonný zástupca nezabezpečí v priebehu 5 dní, škola je povinná hlásiť zanedbávanie povinnej školskej dochádzky.
    • Ak zákonný zástupca nezabezpečí kontakt so školou (a vzdelávanie žiaka) a žiak nebude v škole viac ako 15 dní, môže byť žiak komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka.
    • Informácia pre Vás, ktorá nesúvisí so školou. NOVÉ: Kedy je nárok na OČR? Nárok je ak:
    • dieťaťu bola nariadená karanténa/izolácia,
    • trieda alebo škola boli uzatvorené rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ, RÚVZ) – v tomto prípade nemusí ísť iba o karanténne voľno, ale aj o riaditeľské voľno,
    • lekár ospravedlnil dieťa pre chorobu – potvrdil rodičom potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa (to je to, čo bežne poznáme).

    O prípadných zmenách Vás budeme informovať.

    Chápeme, že tieto podmienky nie sú jednoduché, ale máme ich spoločné a verím, že sa spoločne pokúsime, aby deti chodili do školy a škôlky čo najdlhšie – najlepšie až do konca školského roku. To už záleží aj na ďalších obyvateľoch nášho okresu a vývoji pandémie... Dodržiavanie opísaných pravidiel máme v ruke MY, spoločne.

    Ďakujeme.

                                                                                                               Vedenie školy

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk, cspplc@centrum.sk - CŠPP, lhricova.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová riaditeľka školy
   • +421 047/451 18 55 - riaditeľka školy 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa 0911 941 273 - CŠPP 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • Ul. Karola Supa 48 984 03 Lučenec Dr. Herza 6 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko)
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje