• Dištančné vzdelávanie – vzdelávanie počas oranžovej a červenej fázy.

     

     

     

     

     

     

    V oranžovej a červenej fáze (školský semafor) bude prebiehať dištančné vzdelávanie – pre žiakov I. aj II. stupňa to bude v triedach, ktoré ostanú doma (podozrivý alebo pozitívny výskyt ochorenia) – oranžová fáza. V červenej fáze bude prebiehať vzdelávanie touto formou (počas prerušenia vyučovania) pre žiakov II. stupňa.

    • Pre potreby dištančného vzdelávania budeme používať (triedni učitelia si postupne zmapujú situáciu v svojej triede):
     • papierovú formu – pracovné listy, zadania pripravené na vrátnici alebo k vyzdvihnutiu v škole v termíne dohodnutom s učiteľkou, v nutných prípadoch zaslané poštou – cca 1x týždenne, vypracované pracovné listy alebo úlohy bude možné rovnakým spôsobom doručiť alebo priniesť po návrat do školy;
     •  elektronickú formu – pracovné listy, zadania budú posielané na mail (rodičovský, u starších detí ich osobný alebo triedny), budeme využívať aj portál Bezkriedy (prihlasovacie údaje pre deti aj pomoc Vám poskytnú triedni učitelia), Edupage (prihlasovacie údaje Vás aj detí opäť poskytnú triedni učitelia potom, ako ich dostanú od technika), k online hodinám a online komunikácii budeme využívať Gamo meet, ktorý si nepotrebujete inštalovať – deti dostanú link, na ktorý si kliknú; nakoľko u veľa z Vás dobre zafungoval aj Messenger, budeme pre rýchly kontakt používať aj tento spôsob; samozrejme nezabudneme aj na klasické a tradičné telefonovanie;
     • kombinovaná forma – u tých z Vás, ktorí napr. máte len mobilný telefón s možnosťou chatu, k dispozícii budete mať aj papierovú podobu dištančného vzdelávania.
    • S aktuálnymi podmienkami Vás oboznámia triedni učitelia:
     •  aký rozvrh budú žiaci mať, kedy im budú zadávané úlohy, kedy si ich môžu vyzdvihnúť (papierová podoba),
     • ako budú žiaci hodnotení (čo bude brané do úvahy), akým spôsobom sa dozviete ako ich dieťa vypracovalo a aký pokrok urobilo; podmienky dištančného vzdelávania budú splnené, ak dieťa odovzdá 80%  vypracovaných úloh, pracovných listov,
     • kedy a ako sa môžete navzájom kontaktovať (konzultačné hodiny),
     • kedy budú prebiehať online hodiny a z akých predmetov,
    • Žiaci sa budú učiť podľa upraveného rozvrhu – nebude to ten klasický v škole.
    • V oranžovej fáze, pri prerušení vyučovania na obdobie cca 5 dní dostanú žiaci úlohu z každého náukového predmetu. Ak bude táto fáza trvať dlhšie, podmienky sa upravia.
    • Naším zámerom bude, aby žiaci dokázali splniť úlohy v čo najväčšej miere samostatne a podľa možností mali aj možnosť voľby. Samozrejme, že tí menší budú Vašu podporu iste potrebovať.
    • Hodnotenie dištančného vzdelávania:
    1. 80 % splnených / odovzdaných úloh = podmienka pre dištančné vzdelávanie
    2. úlohy môže žiak odovzdať pri návrate do školy (dohodnúť s triednym učiteľom)
    3. nepíšu sa písomné práce
    4. ak je to potrebné, môže sa online ústne skúšať
    5. hodnotenie – najmä slovné (spätná väzba – čo sa podarilo, čo treba docvičiť, na čo sa zamerať...)
    6. podmienky hodnotenia a klasifikácie budú presne nastavené najneskôr na klasifikačnej porade za I. štvrťrok – ak budú potrebné úpravy u niektorých predmetov (napr. výchovy apod.).
  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk, cspplc@centrum.sk - CŠPP, lhricova.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová riaditeľka školy
   • +421 047/451 18 55 - riaditeľka školy 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa 0911 941 273 - CŠPP 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • Ul. Karola Supa 48 984 03 Lučenec Dr. Herza 6 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko)
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje