• AKO POSTUPUJE ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA V PRÍPADE, ŽE TESTOVANIE PREBIEHA V DOMÁCOM PROSTREDÍ?

    Úloha zákonného zástupcu:

    1. prebratie odberovej sady zo školy.

    2. dohľad nad dieťaťom, že bude vykonaný odber vzorky správne na základe dostupných inštruktážnych videí a informačných letákov na webovom sídle ministerstva: https://www.minedu.sk/kloktacie-testy-na-skolach/, alebo na základe zverejnených inštruktážnych videí a iných informačných materiálov, ktorých dostupnosť zabezpečí škola na jej informačných portáloch (napr. EDUPAGE),

    3. správne zabalenie odberovej sady po vykonaní odobratia vzorky,

    4. administratívu spojenú s registráciou odberovej sady - v prípade, že zákonný zástupca nemá možnosť vykonať registráciu použitej odberovej sady, požiada školu o asistenciu alebo vykonanie registrácie odobratej vzorky,

    5. doručenie použitej a správne zabalenej odberovej sady do školy v presne stanovený termín školou,

    6. odovzdanie čestného vyhlásenia o odobratí vzorky. Vzor čestného vyhlásenia je dostupný na https://www.minedu.sk/kloktacie-testy-na-skolach/ s názvom súboru „Čestné vyhlásenie - samoodber.“

     

    V prípade odberu vzorky v domácom prostredí postačuje štandardné vybavenie domácnosti a zároveň je potrebné dodržovať základné hygienické opatrenie (umyté ruky alebo prípadné využitie dezinfekcie rúk).

     

     

     

     

     

     

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk
   • Ul. Karola Supa 48, 984 03 Lučenec 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa Slovakia
   • Dr. Herza 6, 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko) 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • lhricová.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová - Riaditeľka školy tel: +421 047/451 18 55
   • apoltarska.ssilc@gmail.com - Mgr. Adriana Poltárska - Zástupkyňa školy
   • cspplc@centrum.sk - Centrum CŠPP tel: 0911 941 273
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje