• Na základe nepriaznivej epidemiologickej situácie v Spojenej škole internátnej v budove na ulici Dr. Herza po prerokovaní a so súhlasom zriaďovateľa Regionálny školský úrad Banská Bystrica informujeme zákonných zástupcov žiakov, ktorí navštevujú triedy na ulici Dr. Herza, o poskytnutí voľna v rozsahu tri dni.
   • Vážení rodičia,
    na stránke školy sú zverejnené tlačivá o Bezpríznakovosti (pre deti a žiakov aj pre návštevy), ktoré sú k dispozícii aj v budovách školy
   • Vážení rodičia,
    na základe Vašich podnetov o problémoch s ospravedlňovaním vymeškaných hodín detským lekárom sme so žiadosťou o vyjadrenie oslovili MUDr. Elenu Prokopovú, hlavnú odborníčku Ministerstva zdravotníctva SR na pediatriu a členku Konzília odborníkov.
   • Vážení rodičia,
    na základe novej vyhlášky ÚVZ Vám oznamujeme, že od pondelka 4. októbra 2021 nebudú rúška povinné pre žiakov základných škôl, špeciálnych základných škôl a žiakov prvých 4 ročníkov stredných škôl s osemročným vzdelávacím programom, a to v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu – čiže v triede počas vyučovania.
   • V rámci plnenia povinnej školskej dochádzky plní prípravný ročník diagnostickú a stimulačnú funkciu.
    Je určený pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou.
  • Zvonenia

   Sobota 29. 1. 2022
  • Napíšte nám

   Ak máte akékoľvek dotazy ohľadom štúdia na našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme.
   komunikujem so serverom, počkajte prosím
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 966994
  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk, cspplc@centrum.sk - CŠPP, lhricova.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová riaditeľka školy
   • +421 047/451 18 55 - riaditeľka školy 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa 0911 941 273 - CŠPP 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • Ul. Karola Supa 48 984 03 Lučenec Dr. Herza 6 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko)
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje