• Kuchárik

    •  

     Zodpovedný vedúci: Mgr. Dominika Ševčíková

      

     Charakteristika krúžku:

     Kuchárik je záujmový krúžok, kde si žiaci môžu vyskúšať prípravu rôznych jedál a nápojov. Je zameraný na získavanie základných zručností pre praktický život, rozvíjanie tvorivých schopností, zručností a talentu. Žiaci môžu predviesť alebo získať pozitívny vzťah k jednoduchej estetickej úprave jedál a preukázať vzťah k ľudovej kultúre a tradíciám. Zámerom krúžku je tiež kultivovať základné a sebaobslužné návyky a dodržiavanie zásad zdravej výživy. Snažíme sa o podporu spolupráce v skupine, utužovanie priateľstiev a celkovú pozitívnu atmosféru.

      

      

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk, cspplc@centrum.sk - CŠPP, lhricova.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová riaditeľka školy
   • +421 047/451 18 55 - riaditeľka školy 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa 0911 941 273 - CŠPP 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • Ul. Karola Supa 48 984 03 Lučenec Dr. Herza 6 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko)
 • Fotogaléria

  • Aj keď sme sa nemohli stretávať, nezabudli sme na Vás - Dr. Herza
  • Rozlúčka - motýliky
  • Športové popoludnie motýliky
  • Motýliky doma
  • Deň otcov - Dr. Herza
  • Opäť v škole - Dr. Herza
  • Sovičky v parku
  • Takto doma pomáhame
  • Pre mamičky - 3.A -Dr. Herza
  • Ako sme v ŠKD Dr.Herza zvládli Deň Zeme počas karantény
  • Sovičky sa učia a objavujú
  • Učíme sa doma, Dr. Herza - P. C