•  

     ZŠ pre žiakov so SP na ulici Karola Supa 48

      

     Našim cieľom je vybudovať progresívnu špeciálnu školu, ktorá je svojim školským vzdelávacím programom, používanými výchovno-vzdelávacími metódami a komplexnými poradenskými službami smerovanými na deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, na ich rodičov, zameraná na  rozvoj ich  schopností a zručností s cieľom poskytnúť základ pre ich budúce vzdelávanie, profesijný a osobný život.

      

     Pre bližšie informácie kliknute na tento odkaz: ZŠ pre žiakov so SP

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk, cspplc@centrum.sk - CŠPP, lhricova.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová riaditeľka školy
   • +421 047/451 18 55 - riaditeľka školy 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa 0911 941 273 - CŠPP 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • Ul. Karola Supa 48 984 03 Lučenec Dr. Herza 6 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko)
 • Fotogaléria

  • Aj keď sme sa nemohli stretávať, nezabudli sme na Vás - Dr. Herza
  • Rozlúčka - motýliky
  • Športové popoludnie motýliky
  • Motýliky doma
  • Deň otcov - Dr. Herza
  • Opäť v škole - Dr. Herza
  • Sovičky v parku
  • Takto doma pomáhame
  • Pre mamičky - 3.A -Dr. Herza
  • Ako sme v ŠKD Dr.Herza zvládli Deň Zeme počas karantény
  • Sovičky sa učia a objavujú
  • Učíme sa doma, Dr. Herza - P. C