• Týždeň zdravej výživy - piatok

     • Týždeň zdravej výživy sme v piatok spoločne zakončili  zdravou desiatou. Každá trieda si doplnila "štartovací balíček" (5 grah. rožkov, 2 jablká, 2 mrkvy a 1 kaleráb) o vlastné suroviny a na  triednických hodinách si žiaci s tr. učiteľmi pripravili chutné a hlavne zdravé občerstvenie. Súťažilo sa aj o NAJnátierku. Porota to mala veľmi ťažké. Všetky triedy sa snažili pripraviť nielen chutnú, ale aj na pohľad zaujímavú desiatu. A tak sa pri ochutnávke nasýtili nielen chuťové poháriky,  

      Veríme, že Týždeň zdravej výživy  vniesol do našej školy naozaj "zdravého ducha". Aktivity podporujúce zdravý životný štýl azda hovoria za všetko: pondelkové tvorenie básní o zdravej výžive, utorkový školský výlet so zdravou desiatou v batohu, v stredu prednášky žiačok so SZŠ v Lučenci, štvrtkové počítanie ovocia a zeleniny a nakoniec piatková zdravá desiata - všetci sme odchádzali zo školy nielen s plným bruškom a výbornými zdravými receptami vo vrecku, ale najmä v dobrej nálade. A to je výsledok chutne a hlavne zdravo stráveného celého týždňa.

     • Týžden zdravej výživy - štvrtok

     • Počítame zdravo na hodinách matematiky   Zodp.: vyučujúce MAT

     • Týždeň zdravej výživy - streda

     • prednášky na tému: Zdravá výživa pre všetkých!  Prednášať budú žiačky SZŠ v Lučenci J  Zodp.: koordinátorka prevencie,

      2.VH – 1.stupeň, 3.VH – V.AR,V.R,VI.R, 4.VH – VI.AR, VII.AR, VIII.AR, 5.VH – VII.R, VIII.R, IX.R  vyučujúci

      - Zdravá výživa v ŠKD,  Moja trieda varí lepšie ako tvoja (ŠI) Zodp.: p.vych.Petiková a p.vych.Pivková

       

     • Týždeň zdravej výživy - utorok

     • Zdravie v batohu“ J  Pribaľ si na školský výlet niečo zdravé (napr. ovocie, 100% džús...)! Zodp.: vedúca šk.výletu

      +FOTO PEERáci (Zsolti)                                                                                                                                                                                            

     • Týždeň zdravej výživy - Pondelok

     • 8.00 OTVORENIE  akcie  v spoločenskej miestnosti (priebeh celého týždňa...) Zodp.: koordinátorka, PEERáci, vyučujúci

      Hra na spisovateľa J  Na hodinách slovenčiny budeš  vymýšľať báseň o zdravej výžive  Zodp.: vyučujúce SJL

      Kuchárik (krúžok)– Navaríme chutne a zdravo                                                            Zodp.: p.vych.Ševčíková

     • Bubnovanie pre školy - muzikoterapia

      • Upevnenie sociálnych väzieb medzi deťmi.
      • Nový pohľad na rolu každého jednotlivca v rámci triedneho kolektivu.
      • Zvyšuje schopnosť koncentrácie (najmä u hyperaktivnych detí,  atd.).
      • Prevencia proti šikane a agresii.
      • Sprostredkuje odreagovanie a emocionálne vybitie.
      • Rozvíja kreativitu a nový prístup k učeniu.
     • Terakotova výstava

     • Dňa 18.09.2019 deti ŠI navštívili počas výchovnej činnosti kultúrne pamiatky mesta Lučenec. V synagóge absolvovali výstavu: Terakotová armáda, ktorá je odkazom prvého cisára a patrí medzi 8. div sveta. Deti zaujali sochy vojska, ako aj dokument o ich výrobe.

     • Musica Medica

     • Dňa 26.9.2019 našu školu navštívila skupina Musica Medica, v ktorej účinkuje dvojica vynikajúcich hudobníkov - Rami Shaafi - alikvótny a hrdelný spev a Boris  Čellár - gitara, spev a zvukové efekty. Vďaka nim sa žiaci so sluchovým postihnutím zoznámili s netradičnými hudobnými nástrojmi, ktoré vnímali nielen sluchom ale aj pomocou celého tela a vibrácií. Ďakujeme za skvelý umelecký zážitok.

     • CELOŠKOLSKÉ ZDRUŽENIE RODIČOV

     •             Dovoľujeme si pozvať Vás na celoškolskú a zároveň členskú schôdzu Základnej organizácie Rady rodičov  pri našej škole, za školský rok 2019/2020.

      Zasadnutie sa bude konať dňa 26. septembra 2019 (štvrtok)  o 15 30 hod. v spoločenskej sále školy na Ul. Karola Supa 48.

       

       

      PROGRAM:

       

      1. Otvorenie
      2. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za školský rok 2018/2019. Prerokovanie hlavných cieľov  školy na školský rok 2019/2020.

                                                                            Ref: riaditeľka školy

       

      1. Predloženie Plánu práce výboru Rady rodičov na školský rok 2019/2020 na odsúhlasenie.

                                                                                                     Predkladá: členka výboru   rodičov

       

      1. Prerokovanie Školského poriadku Spojenej školy internátnej zariadenia na školský rok 2019/2020.

                                                                          Referujú: zástupkyne riaditeľky školy

       

      1. Vykonanie voľby dvoch zákonných zástupcov detí a žiakov do Rady školy – z dôvodu doplnenia členov (ukončenie členstva v Rade školy).

                                                                        Ref.: riaditeľka školy, predsedníčka Výboru rodičov

       

      1. Správa o čerpaní rozpočtu ZRŠ za školský rok 2018/2019 a návrh na čerpanie rozpočtu ZRŠ na školský rok 2019/2020.

                                                                               Predkladajú: Mgr. A. Poltárska

                                                                                                    Mgr. E. Tóthová

                                                                                                    Mgr. Z. Cirjaková

      1. Diskusia, schválenie uznesení,  záver

                                                       

       

       

      Písomný návrh na kandidátov treba doručiť do podateľne školy na ulici Karola Supa 48 v termíne do 25. septembra 2019 (streda) do 12,00 hod.. K návrhu je potrebné doložiť písomný súhlas kandidáta na člena Rady školy – bez súhlasu návrh nebude možné akceptovať.

       

       PhDr. Lenka Hricová, riaditeľka  školy                                                 Výbor rodičov              

     • Zahájenie školského roka 2019/2020 Dr. Herza 6

     • Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že slávnostné otvorenie nového školského roka

      v ZŠ pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátnej na ulici Dr. Herza 6,

      bude 2. septembra 2019 o 8:00 hod.

     • Rodičovské združenie materskej školy

     • Vážení rodičia detí materskej školy,

      oznamujeme Vám, že dňa 26.08.2019 o 15:00 hod. sa uskutoční rodičovské združenie materskej školy v spoločenskej miestnosti školy.

      Prosíme o povinnú účasť všetkých rodičov.

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk, cspplc@centrum.sk - CŠPP, lhricova.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová riaditeľka školy
   • +421 047/451 18 55 - riaditeľka školy 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa 0911 941 273 - CŠPP 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • Ul. Karola Supa 48 984 03 Lučenec Dr. Herza 6 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko)
 • Fotogaléria

  • Aj keď sme sa nemohli stretávať, nezabudli sme na Vás - Dr. Herza
  • Rozlúčka - motýliky
  • Športové popoludnie motýliky
  • Motýliky doma
  • Deň otcov - Dr. Herza
  • Opäť v škole - Dr. Herza
  • Sovičky v parku
  • Takto doma pomáhame
  • Pre mamičky - 3.A -Dr. Herza
  • Ako sme v ŠKD Dr.Herza zvládli Deň Zeme počas karantény
  • Sovičky sa učia a objavujú
  • Učíme sa doma, Dr. Herza - P. C