• Raiffeisen BANK– „Gesto pre mesto“

     •  

      Milí rodičia, zamestnanci našej školy a proste všetci naši priatelia,

       

      Naša škola sa zapojila do výzvy Raiffeisen BANK– „Gesto pre mesto“ projektom, ktorý umožní vybaviť našu učebňu angličtiny technickými pomôckami, ktoré spestria vzdelávanie našich/vašich detí.

      K tomu, aby bol náš projekt úspešný potrebujeme vašu podporu- Váš hlas. Je to úplne jednoduché:

       

      • Kliknúť na stránku:  www.gestopremesto.sk
      • Kliknúť na ikonku:  HLASOVAŤ
      • Do okienka napísať alebo na mape nájsť: LUČENEC
      • Pozor! Nájsť náš projekt: „Hravá angličtina online“                         
      •    a pod ním kliknúť na ikonku: HLASOVAŤ ZA PROJEKT
      • V ďalšom kroku uviesť potrebné údaje a v závere kliknúť na : ODOSLAŤ HLAS
      • Potvrdiť zaslaním kódu svoj hlas /bezplatná SMS/

       

      Veríme, že chcete pomôcť žiakom našej školy tak, ako my, a preto Vám za vašu podporu  zo srdca ďakujeme a prosíme šíriť informáciu ďalej, nech je nás čo najviac.

       

      Informácie nájdete aj na webovej stránke školy

     • Projekt "Vy rozhodujete, my pomáhame"

     • Vážení rodičia, starí rodičia, priatelia našich detí a žiakov!

      Náš projekt, ktorý sme prihlásili v rámci výzvy

       „Vy rozhodujete, my pomáhame“,

      Učíme sa v prírode“

      – Mobilná outdoorová Zelená učebňa

      postupuje do druhého kola.

      V tomto kole hlasujú za jednotlivé projekty zákazníci predajní Tesco vhodením žetónikov, ktoré dostanú pri pokladni, do valca pri východe z predajne. Každý valec je označený názvom projektu.

       

      Chceme sa učiť a tvoriť bližšie k prírode a v prírode. Učenie sa a tvorenie vonku má inú atmosféru, je zážitkom, prináša nové poznania a spája ich so skutočnosťou. Môžeme pozorovať, porovnávať a tvoriť mimo štyroch stien. Môžeme si vybrať miesto v okolí školy alebo sa pomocou vozíkov aj s pomôckami premiestniť (aj do parku) a prežiť netradičnú hodinu alebo školský deň v prírode. Posilníme svoj vzťah k svojmu okoliu, k prírode a jej ochrane, budeme si vytvárať návyk tráviť voľný čas v prírode.

       

      Ako to chceme urobiť?

      Chceli by sme zriadiť outdoorovú učebňu v areáli školy s využitím aj v okolí (park, lúka apod.). Túto učebňu by sme využívali v priebehu školského roka ako súčasť moderného výchovno-vzdelávacieho procesu na vyučovanie vonku (predmety ako prírodoveda, biológia, fyzika, pracovné vyučovanie, výtvarná výchova...), na realizáciu záujmových a voľnočasových aktivít. Posilníme praktické, názorné a zážitkové formy vyučovania, budeme rozvíjať vzťah k prírode, jej ochrane a budeme vytvárať návyky trávenia času a voľného času v prírode.

       

      Môžeme sa učiť v okolí školy alebo ......

       

      Prosíme – nakupujte v Tescu a podporte nás! Ďakujeme.

     • Škola v prírode

     • Na žiakov 3. A a 3. AR triedy čakalo nezvyčajné pondelňajšie ráno 13. mája. Namiesto lavíc si posadali na sedadlá autobusu a vybrali sa do školy v prírode do rekreačného strediska Toliar pri Kremnici.

      Pri príchode nás uvítala krásna príroda, počasie nám však celkom neprialo. Hoci nám sčasti prekazilo naše plány, náladu však nie. Žiaci mali celý týždeň vedomostné, výtvarné a športové aktivity. Vo štvrtok zvíťazilo slniečko nad oblakmi, a tým nám umožnilo uskutočniť doobedňajšie vyučovanie v prírode, kde sme sa oboznamovali s miestnou faunou a flórou. Poobede sme naplánovali náučný a zaujímavý výlet do Kremnice, navštívili sme impozantnú Mincovňu. Žiaci tu mali možnosť vidieť stroje, ktoré sú 200 rokov staré a aj napriek tomu sú dodnes funkčné. Po zaujímavej prednáške pracovníka mincovne pozorovali, ako sa razia mince a bolo im umožnené vyraziť si svoju vlastnú mincu. Po prehliadke kultúrnych pamiatok mesta sme sa turistickým chodníkom vrátili do rekreačného strediska. Po večeri zorganizovali animátorky rozlúčkový večierok, kde bola výborná nálada.


      V piatok sa už všetci tešili na návrat domov. Všade dobre, doma najlepšie!

     • Úspechy našich žiakov

     • V dňoch 21. 5. - 23. 5. 2019 sa v Bratislave uskutočnil 16. ročník celoslovenskej Biologicko-chemickej olympiády žiakov so sluchovým postihnutím. Našu školu na tomto podujatí úspešne reprezentovali  žiaci: Adrián Andrášik (1. miesto  biológia) a Terézia Vaňová (3. miesto biológia).

      V tomto termíne sa zároveň konal aj Štúrovček - súťaž v prednese poézie a prózy žiakov so sluchovým postihnutím i žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, kde naši recitátori opäť excelovali.

      V kategórii žiaci so SP Adrián Andrášik získal 1. miesto a Terezka Vaňová skončila hneď za ním druhá. Medzi žiakmi s NKS Zsolt Varga a Fatimka Haziroglu obsadili spoločne druhú priečku. Víťazom zo srdca gratulujeme, ďakujeme za skvelé výsledky a prajeme veľa elánu do ďalšieho štúdia.

     • Deň zeme

     • Dňa 25.4.2019 sa uskutočnili na našej škole akcie venované dňu zeme. V teoretickej časti sme sa oboznámili s históriou tohto významného dňa. Potom sme sa presunuli do terénu, kde sme vyzbierali 4 igelitové vrecia odpadu v okolí školy. Každá trieda dostala za úlohu skrášliť a upraviť určitú casť školského areálu. Mladšie ročníky vysádzali sadenice okrasných kvetov, starší žiaci vysádzali stromčeky, upravovali skalky, okopávali kríky v okolí školy.Ôsme a deviate ročníky upravovali športový areál školy. Akcia sa nám vydarila a svojou trroškou sme aj my prispeli k ochrane našej zeme.

      Mgr. Viktória Malatinská 

     • Tradícia Veľkej noci

     • Od 18. apríla na Zelený štvrtok začali nie len veľkonočné prázdniny, ale aj sviatok Veľkej noci a oslavy s ňou spojené. Aj na našej škole sme si chceli pripomenúť zvyky a tradície Veľkej noci a tak sme v utorok (16.4.) po vyučovaní pripravili pre deti hravé popoludnie, počas ktorého sme si pripomenuli niektoré tradície. Akciu sme zahájili krátkou ukážkou tradičnej šibačky a oblievačky, kedy junák vlastnoručne vyrobeným korbáčom z prútia vyšibal a vodou vyoblieval dievčinu, aj s krátkou veršovačkou a ona mu ako výslužku dala maľované vajíčka.

      Potom sme chvíľu s deťmi diskutovali o Veľkej noci, ako ju doma oslavujú, aké tradície majú. Je vidieť, že niektoré zvyky sa udržiavajú aj po generácie. Potom v tvorivých dielňach deti po skupinkách vyrábali vlastné korbáče s vopred nachystaných prútikov, vyzdobili ich podľa vlastnej fantázie rôznymi farebnými stuhami. Ďalšia skupinka zas maľovala vyfúknuté vajíčka, či inak ozdobovali aj polystirénové makety. Všetky výtvory, ako korbáče, tak aj maľované vajíčka boli jedinečné a deti preukázali zmysel pre tvorivosť.

      Napokon sme sa spoločne naučili niektoré z veľkonočných riekaniek, ako napríklad:

      Šibi ryby, šibi ryby,

      kus koláča od korbáča,

      mne postačí máličko,

      maľované vajíčko.

     • Deň narcisov

     • Občas sa s nami osud nepekne zahrá a cestu nám či niekomu v našom okolí skríži ťažká choroba, akou rakovina určite je. Boj s touto zákernou chorobou je neľahký a často aj finančne veľmi náročný. Preto Liga proti rakovine každoročne vytvára verejnú zbierku na podporu liečby tejto zákernej choroby. Dňa 11.4. sa pri príležitosti Dňa narcisov aj naša škola pripojila k Lige proti rakovine a podarilo sa nám vyzbierať 66,52 €, za čo dobrovoľným prispievateľom ďakujeme a veríme, že vyzbierané peniaze niekomu pomôžu.

     • Farebný týždeň 8.4. – 12.4. 2019

     • Enviromentálne aktivity ŠKD  pri  ZŠ pre žiakov s NKS internátnej, Dr. Herza 6,Lučenec

      Piatok  –     biely deň        - oblečenie - biele tričká

                                                    - deti sa starali  o kvietky a čistotu v školských priestoroch

                                                    - na záver sa konalo vyhodnotenie enviromentálnych aktivít

       

      Cieľom enviromentálnych aktivít bolo, aby získali nové vedomosti o prírode formou workshopov , aby pri nich prežívali radosť, zábavu a naučili sa súdržnosti a trpezlivosti pri kolektívnych činnostiach.

     • Farebný týždeň 8.4. – 12.4. 2019

     • Enviromentálne aktivity ŠKD  pri  ZŠ pre žiakov s NKS internátnej, Dr. Herza 6,Lučenec

      Štvrtok –      žltý deň         -oblečenie - žlté tričká

                                                   - workshop

                                                   - majiteľ včelnice pán Turčányi porozprával zaujímavosti zo života včiel

                                                   - deti si vyrobili sviečky z voskového plátu

       

      Cieľom enviromentálnych aktivít bolo, aby získali nové vedomosti o prírode formou workshopov , aby pri nich prežívali radosť, zábavu a naučili sa súdržnosti a trpezlivosti pri kolektívnych činnostiach.

     • Farebný týždeň 8.4. – 12.4. 2019

     • Enviromentálne aktivity ŠKD  pri  ZŠ pre žiakov s NKS internátnej, Dr. Herza 6,Lučenec

      Streda –  červený deň      - oblečenie -červené tričká

                                                    - na  exkurzii u hasičov videli stroje a nástroje, ktoré sa používajú na hasenie požiarov a záchranu ľudských životov

       

      Cieľom enviromentálnych aktivít bolo, aby získali nové vedomosti o prírode formou workshopov , aby pri nich prežívali radosť, zábavu a naučili sa súdržnosti a trpezlivosti pri kolektívnych činnostiach.

  • Kontakty

   • Spojená škola internátna
   • zsisplc@pobox.sk, cspplc@centrum.sk - CŠPP, lhricova.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová riaditeľka školy
   • +421 047/451 18 55 - riaditeľka školy 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa 0911 941 273 - CŠPP 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
   • Ul. Karola Supa 48 984 03 Lučenec Dr. Herza 6 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko)
 • Fotogaléria

  • Slávnostné ukončenie školského roka 2018-2019
  • Deň detí
  • Priehrada Ľadovo
  • Kuriatka a motýliky v bazéne
  • Kuriatka a motýliky v Timmy lande
  • Koncoročný výlet Fiľakovo
  • Okresná škôlkárska olympiáda
  • Športová olympiáda v MŠ
  • Váľanie mája
  • Deň matiek Dr. Herza 6
  • Výlet do Banskej Bystrice po stopách SNP
  • Deň výťazstva nad fašizmom v parku