• UKONČENIE ŠKOLSKÉHO ROKA

     • V stredu 30. júna sa konalo slávnostné ukončenie školského roka.

      Pani riaditeľka predniesla krátky príhovor a následne spoločne s p. zástupkyňou ocenili najúspešnejších žiakov.

      Po oficiálnom ukončení nasledovala rozlúčka s deviatakmi.

      Za jej prípravu a realizáciu ďakujeme triednym p. učiteľkám Kortišovej a Nôtovej a samozrejme deviatakom, ktorí nás milo prekvapili častuškami, originálne napísanými pre každého učiteľa.

      Ôsmakom ďakujeme za nápadito vyzdobené triedy deviatakov.

      Deviatakom ďakujeme za 9 rokov spoločnej práce i zábavy, na ostatých sa tešíme znovu v septembri.

      Prajeme príjemné prázdniny!

       

      Text: Mgr. K. Malatincová

      Foto: Mgr. M. Lacková, Mgr. K. Malatincová

     • Cvičenie v prírode, doprávná výchova

     • Cvičenia v prírode sa zameriavajú na osvojenie prirodzených cvičení a pohybových schopností  v podmienkach rôznorodého prírodného prostredia. Preto aj tento školský rok bol zameraný na Outdoorové aktivity v prírode. Jedným zo spôsobov outdooru je aj turistický pochod, ktorý sme za slnečného teplého počasia absolvovali dňa 25.júna 2021 v Lučenci.

       Cvičenie v prírode prebehlo podľa programu, kde jednotlivé triedy absolvovali turistický pochod po jednej z vybraných trás. Konečným cieľom každej trasy bola medzizastávka v Mestskom parku v Lučenci, kde žiaci vykonávali rôzne športové alebo relaxačné aktivity.

      Hlavný cieľ tohto turistického pochodu bol splnený. Predovšetkým to bol rozvoj a zlepšenie úrovne základných pohybových schopností a tiež upevnenie kladného vzťahu k ochrane prírody.

       

      Cvičenie Ochrany života a zdravia pre II. stupeň ZŠ prebehlo dňa 28. júna 2021 v Mestskom parku v Lučenci.

      Celý deň nás sprevádzalo krásne slnečné teplé počasie, počas ktorého žiaci jednotlivých ročníkov absolvovali praktickú časť OŽaZ, keďže teoretickú prípravu sme stihli uskutočniť ešte v septembri 2020.  Žiaci 5. až 8. ročníka mohli preukázať svoje zručnosti a skúsenosti v rôznorodých disciplínách, ktoré pre nich pripravili vyučujúci telesnej a športovej výchovy. Súťaženie na jednotlivých stanovištiach prebehlo v kľudnom tempe tak, aby sa nikomu nič nestalo. V technických disciplínách tentokrát nešlo o rýchlosť a nasadenie, ale o šikovnosť a zručnosti žiakov, preto sa nerobilo ani bodové hodnotenie a poradie tried. Všetci zúčastnení žiaci podali dobrý športový výkon

       

       

      V rámci dopravnej výchovy sa na jeseň stihla uskutočniť výtvarná súťaž v rámci akcie Európsky týždeň mobility, kde za najkrajšie výkresy bola vyhodnotená tvorba žiakov L. Belányiho z 8.B, J. Sojku zo 6.B, M. Stašákovej a K. Maruškinovej z 8.AS.

      Na záver školského roka po uvoľnení opatrení si žiaci mohli aspoň z časti odskúšať svoje praktické zručnosti v rámci cvičenia Ochrany života a zdravia.

       

       

      Mgr. Roman Ľupták

   • Kontakty

    • Spojená škola internátna
    • zsisplc@pobox.sk, cspplc@centrum.sk - CŠPP, lhricova.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová riaditeľka školy
    • +421 047/451 18 55 - riaditeľka školy 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa 0911 941 273 - CŠPP 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
    • Ul. Karola Supa 48 984 03 Lučenec Dr. Herza 6 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko)
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje