• Celoslovenské športové hry sluchovo postihnutých žiakov

     • V dňoch 12.-16. júna 2019  sa 8 našich žiakov pod vedením učiteľov Romana Ľuptáka a Jaroslava Štetku  zúčastnilo 55. ročníka CŠH SPŽ v Bratislave, ktoré organizovala Spojená škola internátna so sídlom na Hrdličkovej ulici. Žiaci si zasúťažili v rôznych športových disciplínach ako atletika, futsal či stolný tenis. Okrem náročného športového programu ich čakali aj bohaté kultúrno-spoločenské podujatia. Žiaci na týchto hrách dosiahli pekné výsledky a získali dve zlaté a tri bronzové umiestnenia, o ktoré sa postarali Juraj Tuhársky, Lukáš Dedinský, Ivan Čigaš a Viktória Zeleňáková. Títo žiaci dosiahli aj niekoľko umiestnení tesne za stupňami víťazov. Ďalšími členmi družstva, ktoré nás v Bratislave reprezentovalo, boli Milan Ignác, Dávid Sabó, Ján Kralina a Adrian Andrášik. V celkovom hodnotení sa Spojená škola internátna Lučenec umiestnila na 5. mieste v poradí škôl. Pôsobenie našich žiakov na hrách môžeme celkovo hodnotiť ako úspešné nielen preto, že sme dosiahli pekné umiestnenia, ale aj preto, lebo sa nikto nezranil. Motiváciou pre žiakov bolo aj stretnutie v rámci besedy s majstrom Európy v behu na 100 m, slovenským reprezentantom Jánom Volkom a jeho trénerkou. Stretnutie s takým úspešným športovcom a možnosť podeliť sa s ním o svoje skúsenosti a pocity zo športovania bolo pre žiakov veľkým zážitkom. Na športových hrách vládla príjemná atmosféra, ktorá nás sprevádzala počas všetkých dní a zanechala v nás iba tie najlepšie dojmy. Poďakovanie patrí nielen organizátorom, ale aj všetkým žiakom, ktorí nás reprezentovali, a ich učiteľom.

                                                                                                    Mgr. Roman Ľupták

     • Slávnostné ukončenie školského roka 2018-2019

     • Blížia sa nám prázdniny a tak posledný deň v škole sme zavŕšili slávnostným ukončením školského roka. Pani riaditeľka zhodnotila školský rok a niektorým z radov žiakov boli udelené pochvaly.  Nezabudlo sa ani na žiakov, ktorí úspešne reprezentovali našu školu v rôznych súťažiach, získali pekné umiestnenia na Celoštátnych športových hrách na Hrdličkovej v Bratislave či ZUČ v Bratislave. Úspešní žiaci dostali diplomy, ako aj pekné vecné ceny. Ocenení boli aj žiaci, ktorí sa zúčastnili literárnej súťaže, matematickej súťaže či šachového turnaja.

      Potom sme sa všetci pobrali do svojich tried, kde si žiaci od svojich triednych učiteľov prevzali vysvedčenia a niektorí svojich triednych učiteľov a vychovávateľov potešili nádhernými kyticami. Potom už s úsmevom na perách a slnkom nad hlavami opustili brány školy užívať si zaslúžené letné prázdniny. Želáme im leto plné oddychu, inšpirácie a aby v školskom roku 2019/2020 prišli naspäť plní pozitívnych zážitkov, elánu a síl.

   • Kontakty

    • Spojená škola internátna
    • zsisplc@pobox.sk, cspplc@centrum.sk - CŠPP, lhricova.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová riaditeľka školy
    • +421 047/451 18 55 - riaditeľka školy 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa 0911 941 273 - CŠPP 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
    • Ul. Karola Supa 48 984 03 Lučenec Dr. Herza 6 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko)
  • Fotogaléria

   • Aj keď sme sa nemohli stretávať, nezabudli sme na Vás - Dr. Herza
   • Rozlúčka - motýliky
   • Športové popoludnie motýliky
   • Motýliky doma
   • Deň otcov - Dr. Herza
   • Opäť v škole - Dr. Herza
   • Sovičky v parku
   • Takto doma pomáhame
   • Pre mamičky - 3.A -Dr. Herza
   • Ako sme v ŠKD Dr.Herza zvládli Deň Zeme počas karantény
   • Sovičky sa učia a objavujú
   • Učíme sa doma, Dr. Herza - P. C