• Dopravné ihrisko

     • Dňa 4. októbra 2018 sa žiaci s nadšením vybrali na Dopravné ihrisko ,kde si okrem teoretických vedomostí vyskúšali správny prechod cez cestu i disciplinovanú jazdu na kolobežke či bicykli. Bolo nám super a už sa teraz tešíme na ďalšiu návštevu dopravného ihriska.

     • Imatrikulácia

     • Imatrikulácia detí prípravných ročníkov

      Konala sa dňa 12.10.2018.

      Deti prípravných ročníkov pod vedením pani vychovávateľky Hilšerovej, Domesovej a Šutarovej sa zahrali s písmenkami a číslami a zložili imatrikulačný sľub.

       Na konci ich čakala sladká odmena.

     • Týždeň zdravej výživy

     • Týždeň zdravej výživy – jabĺčkový týždeň

      Konal sa v dňoch 15.-19.10.2018.

      Deti si precvičili vedomosti, sociálne, komunikačné a motorické zručnosti.

      V piatok si všetci pochutnali na koláčikoch.

      Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí prispeli chutnými koláčikmi.

    • Poďakovanie
     • Poďakovanie

     • POĎAKOVANIE

      Dňa 29.09.2018 v sobotu sa uskutočnila v areálidetského ihriska našej škôlky úspešná dobrovoľníckabrigáda v rámci realizácie projektu  TESCO

      „VY ROZHODUJETE, MY POMÁHAME“.

       

       

      Dovoľte mi srdečne sa poďakovať všetkým zúčastneným.

      Veľmi pekne ďakujem šikovnej pani učiteľke Silvii Golianovej, ktorá nás do projektu prihlásila, ktorá ho vypracovala a aktívne sa podieľala na jeho realizovaní (okrem iného aj nákup preliezky, šmýkačky a pružinovej hojdačky) a na úspešnom ukončení.

      Ďakujem všetkým ochotným pani učiteľkám– Táničke, Evke Š., Lenke, Linde, Dianke, Janke s manželom, Lucke, Renátke, Kristínke a Bianke, ktoré sa nezištne zapojili do brúsenia, šmirgľovania, natierania, obsluhovania a varenia.Evke V. ďakujem za nápad ako využiť a sfunkčniť staré stĺpy na aktívne herné políčko.

      Ďakujem dvadsiatim aktívnym rodičom a zamestnankyni Tesca p. Opátovej, ktorí svojou dobrou náladou, úsmevom, šikovnými rukami a výbornými koláčikmi pomohli oživiť  a skrášliťdetské ihrisko.

      Ďakujem našej pomocnej vychovávateľke Editke s manželom a firme Parapetrol za sponzorský dar – 12 vriec betónu.

      Veľmi pekne ďakujem p. riaditeľke Lenke Hricovej, výbornej kuchárke, ktorá ukuchtila pre nás všetkých chutný guľáš a nasýtila hladných brigádnikov.

      Ďakujem údržbárom p. Pálovi a p. Boháčovi, ktorí nám boli celú brigádu nápomocní pri našich požiadavkách s elektrikou, vodou a náradím.

      Spoločnými silami sa nám podarilo premeniť slová na skutočnosť.

      ĎAKUJEM 

                                                                                                  Zdenka Cirjaková

   • Kontakty

    • Spojená škola internátna
    • zsisplc@pobox.sk, cspplc@centrum.sk - CŠPP, lhricova.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová riaditeľka školy
    • +421 047/451 18 55 - riaditeľka školy 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa 0911 941 273 - CŠPP 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
    • Ul. Karola Supa 48 984 03 Lučenec Dr. Herza 6 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko)
  • Fotogaléria

   • Aj keď sme sa nemohli stretávať, nezabudli sme na Vás - Dr. Herza
   • Rozlúčka - motýliky
   • Športové popoludnie motýliky
   • Motýliky doma
   • Deň otcov - Dr. Herza
   • Opäť v škole - Dr. Herza
   • Sovičky v parku
   • Takto doma pomáhame
   • Pre mamičky - 3.A -Dr. Herza
   • Ako sme v ŠKD Dr.Herza zvládli Deň Zeme počas karantény
   • Sovičky sa učia a objavujú
   • Učíme sa doma, Dr. Herza - P. C