• Poďakovanie

     • POĎAKOVANIE

      Milí rodičia, sponzori a dobrovoľní darcovia,

      dovoľte mi srdečne sa Vám poďakovať za to, že sme spoločne zvládli rekonštrukciu   priestorov šatní v materskej škole. Sme Vám vďační za to že, deti majú krajšie a hygienickejšie prostredie, ktoré zabezpečuje potreby Vašich detí. V prvom rade sa chcem poďakovať p. Haškovej. Na jej podnet sa zorganizovala zbierka na prestavbu šatní pre deti v MŠ. Ďakujeme jej za zabezpečenie sponzora  - firma Stavmonta s. r. o, ktorá vymaľovala šatne a upravila podlahu v šatni v spolupráci s iným sponzorom. P. Hašková pre nás zabezpečila aj firmu Woodian, ktorá v krátkom čase na mieru vyrobila uzamykateľné skrinky. Ďalším piatim sponzorom ďakujeme za nové radiátory a nový koberec. Ostatným rodičom a sponzorom – Stringo, s. r. o, GN-FS, s. r. o, Jakomat s r. o., p. starostke obce Gregorova Vieska ďakujeme za hodnotné finančné dary­. Ďakujeme aj obyvateľom obce Ružiná za dobrovoľné finančné príspevky.


                                                                                                                                                     Mgr. Zdenka Cirjaková

                                                                                                                                                     zástupca riaditeľa

   • Kontakty

    • Spojená škola internátna
    • zsisplc@pobox.sk, cspplc@centrum.sk - CŠPP, lhricova.ssilc@gmail.com - PhDr. Lenka Hricová riaditeľka školy
    • +421 047/451 18 55 - riaditeľka školy 047/ 433 14 59 - vrátnica, ul. Karola Supa 0911 941 273 - CŠPP 047/ 432 52 68 - Dr. Herza 6
    • Ul. Karola Supa 48 984 03 Lučenec Dr. Herza 6 984 01 Lučenec (vysunuté pracovisko)
  • Fotogaléria

   • Slávnostné ukončenie školského roka 2018-2019
   • Deň detí
   • Priehrada Ľadovo
   • Kuriatka a motýliky v bazéne
   • Kuriatka a motýliky v Timmy lande
   • Koncoročný výlet Fiľakovo
   • Okresná škôlkárska olympiáda
   • Športová olympiáda v MŠ
   • Váľanie mája
   • Deň matiek Dr. Herza 6
   • Výlet do Banskej Bystrice po stopách SNP
   • Deň výťazstva nad fašizmom v parku